Josemaría Escrivá Obras
• Pants 190: Nereti gadās dzirdēt cilvēkus sakām, ka mūsdi....
• Pants 191: Ticība ir dievišķais tikums, kas palīdz mūsu ....
• Pants 192: Pie Siloe dīķa Man gribētos, lai tas ir pats J....
• Pants 193: Mūsu Kungs “spļāva zemē un taisīja javu....
• Pants 194: Mums jāmācās vērtēt lietas ar dievišķu mēr....
• Pants 195: Bartimeja ticība Svētais Marks savā Evaņģēl....
• Pants 196: “Un Jēzus apstājies lika viņu pasaukt. Un....
• Pants 197: Ticība darbos Un tad tiek uzsākts dievišķs di....
• Pants 198: Lūdziet Kungu kopā ar mani: doce me facere vo....
• Pants 199: Ticība un pazemība Svētais Matejs mums atstās....
• Pants 200: Centīsimies augt pazemībā, jo vienīgi pazemīb....
• Pants 201: Ikdienišķā dzīve un kontemplācija Atgriezīs....
• Pants 202: Viņš piegāja pie vīģes koka. Tāpat Viņš tu....
• Pants 203: “Un mācekļi, to redzēdami, brīnījas, sa....
• Pants 204: Ticība nav domāta tikai, lai to sludinātu, bet ....