Josemaría Escrivá Obras
• Pants 73: Svētais Lūkass sava evaņģēlija septītajā no....
• Pants 74: Cilvēciskie tikumi Gan izteikti laicīgas ievirz....
• Pants 75: Tiesa gan, ka ar šīm personīgajām īpašībām....
• Pants 76: Ja kāds man jautātu, es nemācētu pateikt, kur....
• Pants 77: Stiprums (drosme), miers, pacietība, augstsirdīb....
• Pants 78: Cilvēks, kurš prot būt stiprs, nesteidzas saņe....
• Pants 79: Mums jābūt stipriem un pacietīgiem, mierīgiem ....
• Pants 80: Īsumā esam minējuši dažus no cilvēciskajiem ....
• Pants 81: Strādīgums un centība Ir divi cilvēciskie tik....
• Pants 82: Patiesums un taisnīgums Cilvēcisko tikumu prakt....
• Pants 83: Ja vien būsim patiesi, būsim arī taisnīgi. Es ....
• Pants 84: Mērenības augļi Mērenība ir pašsavaldība. ....
• Pants 85: Sirds gudrība “Saprātīgu cilvēku daudzi....
• Pants 86: Svētais Akvīnas Toms norāda uz apdomības ̵....
• Pants 87: Šāda sirds gudrība, šāda apdomība nekad nek....
• Pants 88: Ne jau tas, kurš nekad nekļūdās, ir apdomīgs,....
• Pants 89: Ikdienišķs ceļš Tikko runājām par cilvēcis....
• Pants 90: Dabiskums un vienkāršība ir divi brīnišķīgi....
• Pants 91: Cilvēciskie tikumi un dievišķie tikumi Kad cil....
• Pants 92: Kad kristietis cīnās, lai iegūtu šos tikumus, ....
• Pants 93: Ja dzīvosim šādā veidā, nesīsim pasaulei mie....