Josemaría Escrivá Obras
• Pants 94: Uz brīdi pārdomāsim šīs dienas, Ciešanu ned....
• Pants 95: Vai esat ievērojuši kā ģimenēs, kurās tiek g....
• Pants 96: Lai sadzirdētu Dievu Lasot Svētos Rakstus, redz....
• Pants 97: Kad svētais Pāvils pārdomā šo noslēpumu, ar....
• Pants 98: “Dievs ļaunajiem pretojas, bet pazemīgajie....
• Pants 99: Lepnība — ienaidnieks Kas gan traucē šai....
• Pants 100: Kad lepnība pārņem savā varā dvēseli, nav j....
• Pants 101: Kad dzirdam runājam par lepnību, iespējams, uzr....
• Pants 102: Karalis ēzelīša mugurā Vēlreiz pievērsīsim....
• Pants 103: Kad tuvojas Viņa Ciešanu laiks un Jēzus grib ļ....
• Pants 104: Pazemības augļi “Jo dižāks esi, jo vair....
• Pants 105: Lasot šodienas lasījumus, iztēlojos Danielu izs....
• Pants 106: Ļaujiet jums atgādināt: ja vien būsiet atklāt....
• Pants 107: Pazemība un prieks “No viltus ļaudīm un ....
• Pants 108: Nevienu brīdi neticiet tiem, kas pazemības tikum....
• Pants 109: Uzlūkojiet uz Jaunavu Mariju. Nekad neviena radī....