Josemaría Escrivá Obras
• Psalmi
Grāmatas nodaļa 1 Ikdienas dzīves cildenums
   XLII , 2 > Pants 17
Grāmatas nodaļa 2 Brīvība — Dieva dāvana
   II , 3 > Pants 28
   XLII , 4 > Pants 31
Grāmatas nodaļa 3 Laika vērtīgums
   XXXIII , 2 > Pants 52
   CXVIII , 100 > Pants 54
Grāmatas nodaļa 5 Cilvēciskie tikumi
   XLII , 2 > Pants 92
Grāmatas nodaļa 6 Pazemība
   XXVI , 14 > Pants 94
   XXVI , 1 > Pants 95
   IX , 11 > Pants 107
   IX , 13 > Pants 107
   XLII , 1 > Pants 107
   XLII , 3 > Pants 107
Grāmatas nodaļa 8 Ejot Kristus pēdās
   XLII , 2 > Pants 131
   XXXIX , 3 > Pants 133
Grāmatas nodaļa 9 Dzīvot taisnīgi Dieva un cilvēku priekšā
   LXXX , 2 > Pants 142
   LXXX , 2 > Pants 153
Grāmatas nodaļa 12 Kristieša cerība
   II , 8 > Pants 190
   CXLII , 10 > Pants 198
Grāmatas nodaļa 13 Lūgšanas dzīve
   CV , 1 > Pants 208
   XXX , 2 > Pants 210
   XLII , 2 > Pants 213
   XXVI , 1 > Pants 218
   XXII , 2-4 > Pants 219
Grāmatas nodaļa 15 Dievmāte — mūsu Māte
   CIII , 15 > Pants 254