Josemaría Escrivá Obras
• Isaja grāmata
Grāmatas nodaļa 2 Brīvība — Dieva dāvana
   LIII , 7 > Pants 25
   I , 17 > Pants 38
Grāmatas nodaļa 5 Cilvēciskie tikumi
   I , 17 > Pants 91
   XI , 2 > Pants 92
Grāmatas nodaļa 9 Dzīvot taisnīgi Dieva un cilvēku priekšā
   I , 17 > Pants 145
Grāmatas nodaļa 11 Ticības dzīve
   XLIX , 14-15 > Pants 186
Grāmatas nodaļa 12 Kristieša cerība
   L , 2,3 > Pants 190
   LI , 6 > Pants 190
Grāmatas nodaļa 13 Lūgšanas dzīve
   XLIII , 1 > Pants 215
Grāmatas nodaļa 14 Lai visi cilvēki tiktu izpestīti
   I , 17 > Pants 232