Josemaría Escrivá Obras
• Svētā Lūkasa evaņģēlijs
Grāmatas nodaļa 1 Ikdienas dzīves cildenums
   V , 10-11 > Pants 21
   V , 4 > Pants 21
   VIII , 23-25 > Pants 22
Grāmatas nodaļa 2 Brīvība — Dieva dāvana
   V , 4 > Pants 23
   V , 8 > Pants 23
   XIX , 14 > Pants 23
   I , 38 > Pants 25
   XXII , 44 > Pants 25
   XIV , 23 > Pants 37
Grāmatas nodaļa 3 Laika vērtīgums
   XIX , 13 > Pants 45
   II , 49 > Pants 53
Grāmatas nodaļa 4 Dieva darbs
   XVI , 10 > Pants 62
   XIV , 29-30 > Pants 66
Grāmatas nodaļa 5 Cilvēciskie tikumi
   VII , 36-50 > Pants 73
   VII , 32 > Pants 89
   XVIII , 16 > Pants 89
Grāmatas nodaļa 6 Pazemība
   I , 46-50 > Pants 96
   I , 52 > Pants 96
   I , 38 > Pants 109
Grāmatas nodaļa 7 Atraisīšanās no visa
   IX , 58 > Pants 115
   XII , 22-24 > Pants 116
   XII , 27-28 > Pants 116
   XII , 30 > Pants 116
   XII , 31 > Pants 117
   VII , 36-50 > Pants 122
   II , 19 > Pants 126
Grāmatas nodaļa 8 Ejot Kristus pēdās
   XVIII , 41 > Pants 127
   II , 6-7 > Pants 128
   IV , 16-30 > Pants 128
   XI , 53,54 > Pants 128
   VII , 34 > Pants 135
   XIX , 13 > Pants 141
Grāmatas nodaļa 10 Jo tie Dievu redzēs
   X , 33-34 > Pants 157
   X , 37 > Pants 157
   XVIII , 12 > Pants 172
Grāmatas nodaļa 11 Ticības dzīve
   XIX , 7 > Pants 176
Grāmatas nodaļa 14 Lai visi cilvēki tiktu izpestīti
   X , 39-40 > Pants 222
   VI , 35-36 > Pants 232
Grāmatas nodaļa 15 Dievmāte — mūsu Māte
   XVIII , 1 > Pants 238
   VI , 12 > Pants 239
   XXII , 42 > Pants 240
   XXIII , 46 > Pants 240
   I , 28 > Pants 241
   I , 46-50 > Pants 241
   XI , 1-2 > Pants 244
   XI , 9 > Pants 247
   XV , 11-32 > Pants 251
   XVIII , 13 > Pants 253
Grāmatas nodaļa 16 Ceļā uz svētumu
   V , 1 > Pants 260
   V , 2-3 > Pants 260
   V , 4 > Pants 260
   V , 10-11 > Pants 261
   V , 5 > Pants 261
   V , 6-7 > Pants 261
   V , 8 > Pants 261
   VII , 14 > Pants 262
   XIV , 23 > Pants 263