Josemaría Escrivá Obras
• Svētā Jāņa evaņģēlijs
Grāmatas nodaļa 1 Ikdienas dzīves cildenums
   X , 14 > Pants 1
   XVII , 3 > Pants 1
   VII , 10 > Pants 4
   XVII , 19 > Pants 9
   XXI , 17 > Pants 17
Grāmatas nodaļa 2 Brīvība — Dieva dāvana
   X , 17-18 > Pants 25
   VIII , 32 > Pants 26
   XIV , 6 > Pants 26
   VIII , 36 > Pants 35
Grāmatas nodaļa 3 Laika vērtīgums
   XIII , 34-35 > Pants 43
   XIV , 9 > Pants 52
Grāmatas nodaļa 4 Dieva darbs
   IV , 36 > Pants 57
   XV , 5 > Pants 70
Grāmatas nodaļa 5 Cilvēciskie tikumi
   I , 14 > Pants 74
Grāmatas nodaļa 6 Pazemība
   XIII , 12-14 > Pants 103
   XIII , 15 > Pants 103
   XIII , 4-5 > Pants 103
   VII , 1 > Pants 107
   VII , 3 > Pants 107
Grāmatas nodaļa 7 Atraisīšanās no visa
   I , 18 > Pants 111
   XIV , 27 > Pants 117
   VI , 12-13 > Pants 121
   XIII , 23 > Pants 125
   XII , 1-3 > Pants 126
   XII , 5 > Pants 126
Grāmatas nodaļa 8 Ejot Kristus pēdās
   XIV , 6 > Pants 127
   IV , 6 > Pants 128
   XI , 33-35 > Pants 128
   VIII , 32 > Pants 141
Grāmatas nodaļa 9 Dzīvot taisnīgi Dieva un cilvēku priekšā
   XX , 27 > Pants 145
   XX , 28 > Pants 145
   VII , 10 > Pants 152
   XX , 19-20 > Pants 153
Grāmatas nodaļa 10 Jo tie Dievu redzēs
   VIII , 32 > Pants 171
Grāmatas nodaļa 11 Ticības dzīve
   IV , 27 > Pants 176
   IV , 6 > Pants 176
Grāmatas nodaļa 12 Kristieša cerība
   IX , 1-2 > Pants 192
   IX , 6-7 > Pants 192
   IV , 34 > Pants 201
   IV , 7 > Pants 201
   XIX , 28 > Pants 202
Grāmatas nodaļa 13 Lūgšanas dzīve
   XIV , 2-3 > Pants 220
   XIV , 6 > Pants 220
   II , 14 > Pants 221
Grāmatas nodaļa 14 Lai visi cilvēki tiktu izpestīti
   XIII , 34-35 > Pants 222
   VIII , 46 > Pants 224
   XIII , 34-35 > Pants 224
   VI , 61 > Pants 235
   II , 3 > Pants 237
Grāmatas nodaļa 15 Dievmāte — mūsu Māte
   XI , 41 > Pants 239
   III , 16 > Pants 251
   XII , 20-22 > Pants 252
   XV , 5 > Pants 254
Grāmatas nodaļa 16 Ceļā uz svētumu
   VI , 5 > Pants 256
   VI , 7 > Pants 256
   VI , 8-9 > Pants 256
   XXI , 2-4 > Pants 265
   XXI , 4-7 > Pants 266
   XXI , 15-17 > Pants 267
   XXI , 8 > Pants 267