Josemaría Escrivá Obras
• Apustuļu darbi
Grāmatas nodaļa 1 Ikdienas dzīves cildenums
   XXI , 5 > Pants 14
Grāmatas nodaļa 2 Brīvība — Dieva dāvana
   IX , 6 > Pants 27
Grāmatas nodaļa 7 Atraisīšanās no visa
   I , 1 > Pants 115
Grāmatas nodaļa 10 Jo tie Dievu redzēs
   I , 1 > Pants 163
Grāmatas nodaļa 13 Lūgšanas dzīve
   X , 38 > Pants 221
Grāmatas nodaļa 15 Dievmāte — mūsu Māte
   I , 14 > Pants 242
   II , 42 > Pants 242
   XII , 5 > Pants 242
Grāmatas nodaļa 16 Ceļā uz svētumu
   III , 6 > Pants 262
   II , 11 > Pants 265
   XVIII , 24-26 > Pants 269
   XXVI , 22-23 > Pants 270
   XXVI , 27 > Pants 270
   XXVI , 28-29 > Pants 270