Josemaría Escrivá Obras
• Otrā vēstule korintiešiem
Grāmatas nodaļa 3 Laika vērtīgums
   V , 14 > Pants 43
   VI , 2 > Pants 52
Grāmatas nodaļa 5 Cilvēciskie tikumi
   IX , 7-8 > Pants 93
Grāmatas nodaļa 7 Atraisīšanās no visa
   VIII , 9 > Pants 110
   IX , 7-8 > Pants 126
Grāmatas nodaļa 8 Ejot Kristus pēdās
   IV , 7-10 > Pants 139
   IX , 7-8 > Pants 140
Grāmatas nodaļa 11 Ticības dzīve
   XII , 7 > Pants 180
   XII , 9 > Pants 181
Grāmatas nodaļa 12 Kristieša cerība
   XII , 9 > Pants 194
Grāmatas nodaļa 13 Lūgšanas dzīve
   XI , 24-28 > Pants 212
   XII , 10 > Pants 212
Grāmatas nodaļa 16 Ceļā uz svētumu
   II , 15 > Pants 271