Josemaría Escrivá Obras
• Vēstule galatiešiem
Grāmatas nodaļa 1 Ikdienas dzīves cildenums
   V , 9 > Pants 9
   IV , 31 > Pants 11
Grāmatas nodaļa 2 Brīvība — Dieva dāvana
   IV , 31 > Pants 26
   IV , 30 > Pants 35
   IV , 31 > Pants 35
Grāmatas nodaļa 3 Laika vērtīgums
   VI , 1-2 > Pants 44
Grāmatas nodaļa 4 Dieva darbs
   VI , 1-2 > Pants 69
Grāmatas nodaļa 5 Cilvēciskie tikumi
   V , 22 > Pants 92
Grāmatas nodaļa 10 Jo tie Dievu redzēs
   IV , 31 > Pants 171
   VI , 1-2 > Pants 173
Grāmatas nodaļa 14 Lai visi cilvēki tiktu izpestīti
   VI , 10 > Pants 225
   VI , 1-2 > Pants 236