Josemaría Escrivá Obras
• Vēstule filipiešiem
Grāmatas nodaļa 3 Laika vērtīgums
   III , 19 > Pants 43
Grāmatas nodaļa 6 Pazemība
   II , 5-8 > Pants 97
   III , 21 > Pants 98
Grāmatas nodaļa 7 Atraisīšanās no visa
   II , 5-8 > Pants 111
   IV , 12-13 > Pants 123
Grāmatas nodaļa 12 Kristieša cerība
   II , 5-8 > Pants 201
Grāmatas nodaļa 13 Lūgšanas dzīve
   IV , 12-13 > Pants 213
Grāmatas nodaļa 14 Lai visi cilvēki tiktu izpestīti
   II , 5-8 > Pants 236
Grāmatas nodaļa 16 Ceļā uz svētumu
   IV , 12-13 > Pants 271