Josemaría Escrivá Obras
• Vēstule ebrejiem
Grāmatas nodaļa 2 Brīvība — Dieva dāvana
   X , 7 > Pants 25
Grāmatas nodaļa 8 Ejot Kristus pēdās
   XIII , 8 > Pants 127
Grāmatas nodaļa 12 Kristieša cerība
   I , 1-3 > Pants 191
Grāmatas nodaļa 13 Lūgšanas dzīve
   XIII , 14 > Pants 210
   XI , 1 > Pants 220