Josemaría Escrivá Obras
• Sv. Jāņa pirmā vēstule
Grāmatas nodaļa 5 Cilvēciskie tikumi
   III , 18 > Pants 91
Grāmatas nodaļa 6 Pazemība
   II , 16 > Pants 99
Grāmatas nodaļa 9 Dzīvot taisnīgi Dieva un cilvēku priekšā
   III , 1-2 > Pants 143
   V , 9 > Pants 143
   V , 4 > Pants 144
Grāmatas nodaļa 10 Jo tie Dievu redzēs
   IV , 20 > Pants 166
   V , 2-3 > Pants 166
   III , 18 > Pants 171
   IV , 16 > Pants 172
Grāmatas nodaļa 13 Lūgšanas dzīve
   II , 1-2 > Pants 214
Grāmatas nodaļa 14 Lai visi cilvēki tiktu izpestīti
   III , 1-2 > Pants 228
   IV , 7-9 > Pants 228
   IV , 10 > Pants 229