Josemaría Escrivá Obras
• Vēstule romiešiem
Grāmatas nodaļa 2 Brīvība — Dieva dāvana
   VIII , 21 > Pants 27
   VIII , 38-39 > Pants 35
Grāmatas nodaļa 4 Dieva darbs
   V , 12 > Pants 57
   VIII , 18 > Pants 71
Grāmatas nodaļa 5 Cilvēciskie tikumi
   XII , 16 > Pants 85
   VIII , 6 > Pants 87
Grāmatas nodaļa 6 Pazemība
   VIII , 31 > Pants 108
Grāmatas nodaļa 7 Atraisīšanās no visa
   VIII , 28 > Pants 119
   XV , 26-27 > Pants 126
Grāmatas nodaļa 11 Ticības dzīve
   V , 22-24 > Pants 181
Grāmatas nodaļa 13 Lūgšanas dzīve
   V , 1-5 > Pants 205
   XII , 12 > Pants 206
   IV , 18 > Pants 210
   VIII , 31 > Pants 219
Grāmatas nodaļa 14 Lai visi cilvēki tiktu izpestīti
   VIII , 37-39 > Pants 237
Grāmatas nodaļa 15 Dievmāte — mūsu Māte
   VIII , 26 > Pants 244