Josemaría Escrivá Obras
Vecā Derība
Atkārtotā likuma grāmata
Dziesmu dziesma
Gudrības grāmata
Isaja grāmata
Jeremija grāmata
Makabiešu otrā grāmata
Mācību teicēja grāmata
Psalmi
Radīšanas grāmata
Sakāmvārdu grāmata
Sīraha dēla grāmata
Zaharija grāmata
Ījaba grāmata
Ķēniņu otrā grāmata
Ķēniņu pirmā grāmata
Jaunā Derība
Apustuļu darbi
Atklāsmes grāmata
Otrā vēstule korintiešiem
Otrā vēstule tesalonīkiešiem
Otrā vēstule Timotejam
Pirmā vēstule korintiešiem
Pirmā vēstule tesalonīkiešiem
Pirmā vēstule Timotejam
Sv. Jūdas vēstule
Sv. Jāņa pirmā vēstule
Sv. Jāņa trešā vēstule
Sv. Jēkaba vēstule
Sv. Pētera pirmā vēstule
Svētā Jāņa evaņģēlijs
Svētā Lūkasa evaņģēlijs
Svētā Marka evaņģēlijs
Svētā Mateja evaņģēlijs
Vēstule ebrejiem
Vēstule efeziešiem
Vēstule filipiešiem
Vēstule galatiešiem
Vēstule kolosiešiem
Vēstule romiešiem