Josemaría Escrivá Obras
126

Beigsim ar kādu domu no Evaņģēlija lasījuma, kas izskanēja šīsdienas Misē: “Tad Jēzus sešas dienas pirms Lieldienām atnāca Betānijā, kur bija nomiris Lācars, ko Jēzus uzmodināja no miroņiem. Tur sarīkoja Viņam mielastu; un Marta apkalpoja, bet Lācars bija viens no tiem, kas atradās ar Viņu pie galda. Un Marija, paņēmusi mārciņu īstas, dārgas nardu eļļas, svaidīja Jēzus kājas; un tā susināja Viņa kājas saviem matiem; un svaidāmās eļļas smarža piepildīja māju.” ( 12, 1-3) Cik gan izcils augstsirdības pierādījums ir šī Marijas “izšķērdība”! Jūdass, savukārt, žēlojas par tik vērtīgas eļļas izšķērdēšanu; savā mantkārībā viņš pat bija precīzi aprēķinājis tās cenu: to būtu varējis pārdot par vismaz trīs simts denārijiem. (sal. 12, 5)

Patiesa atraisīšanās no visa mūs dara ļoti dāsnus pret Dievu un līdzcilvēkiem. Tā liek mums rīkoties: meklēt līdzekļus un netaupīt spēkus, lai palīdzētu tiem, kam tas nepieciešams. Kristietis nevar būt apmierināts vien ar to, ka darbs viņam ļauj nopelnīt pietiekami, lai uzturētu sevi un savu ģimeni. Viņa sirds plašums tuvākmīlestības un taisnīguma dēļ mudinās viņu sniegt izpalīdzīgu roku arī citiem tā, kā par to romiešiem raksta svētais Pāvils: “Maķedonija un Ahaja nolēmušas savākt dažas dāvanas trūcīgajiem, kas dzīvo starp svētajiem Jeruzalemē. Tā tas tām labpaticis; un tās ir viņu parādnieces, jo, ja tās, būdamas pagāniskas, ir kļuvušas līdzdalībnieces viņu garīgajās lietās, tad tām ir viņiem jākalpo laicīgajās.” (Rom 15, 26-27)

Neesiet skopi un nenovīdīgi pret cilvēkiem, kuri jūsu dēļ ir atdevuši visu, kas viņiem bija, visu bez atlikuma. Pavaicājiet sev, cik daudz — arī finansiālā ziņā — jums izmaksā būt par kristiešiem? Bet galvenais — neaizmirstiet, ka “augstsirdīgu devēju Dievs mīl. Bet Dievs ir spējīgs dot jums bagātīgi visādas žēlastības, lai jums vienmēr visā būtu visāda pārticība un jūs būtu bagāti visādiem labiem darbiem.” (2 Kor 9, 7-8)

Tā kā šajā Klusajā nedēļā mēs pietuvojamies Jēzus Kristus ciešanām, lūgsim Vissvētākās Jaunavas Marijas palīdzību, lai mēs, tāpat kā to darīja viņa, visus šos vārdus paturam prātā, pārdomādami tos savās sirdīs. (sal. Lk 2, 19)

Iepriekšējais Skatīties grāmatas nodaļu Nākamais