Josemaría Escrivá Obras
154

Te mēs esam — consummati in unum! (17, 23) — vienoti savos lūgumos un nodomos, ar atjaunotu vēlēšanos būt par iedarbīgiem instrumentiem Viņa rokās, un gatavi uzsākt šo sarunu ar Kungu. Šeit, Jēzus priekšā, kurš ir klātesošs Vissvētākajā Altāra Sakramentā (Kungs, kāds gan prieks tas ir, skaļi apliecināt savu ticību Tavai patiesajai klātbūtnei Euharistijā!), ar šo lūgšanu modiniet savā sirdī karstu vēlēšanos tās kvēlajiem sirdspukstiem likt aizsniegties līdz pat tālākajiem zemes nostūriem, kur vien dzīvo kāds, kurš dāsni dāvā savu dzīvi kalpošanai Dievam un dvēselēm. Jo pateicoties Svēto sadraudzībai — šai neaprakstāmajai realitātei —, mēs viens otru atbalstām, esam līdzstrādnieki, kā saka svētais Jānis (3 Jņ, 8) šajā mūsu uzdevumā izplatīt Kunga patiesību un mieru.

Ir ļoti lietderīgi pārdomāt to, kā mēs varētu līdzināties Mācītājam; apstāties, lai apcerētu un mācītos no Kunga dzīves tikumus, kuriem būtu jākļūst redzamiem arī mūsu dzīvēja vien patiesi alkstam izplatīt Kristus valstību.

Iepriekšējais Skatīties grāmatas nodaļu Nākamais