Josemaría Escrivá Obras
157

Vai atceraties līdzību par žēlsirdīgo samarieti? Tur viņš gulēja ceļa malā — kāds nabaga cilvēks, ko laupītāji bija piekāvuši un apzaguši, atņemot tam visu līdz pēdējam. Pa šo ceļu gadījās iet gan kādam Vecās Derības priesterim, gan vēlāk — levītam, taču abi pilnīgā mierā pagāja nelaimīgajam garām. “Bet kāds samarietis, iedams savu ceļu, nonāca pie viņa un, to ieraudzījis, apžēlojās. Un tas, piegājis klāt, apsēja viņa brūces, ieliedams tanīs eļļu un vīnu, un, uzcēlis viņu savā lopā, aizveda to mājvietā un rūpējās par viņu.” (Lk 10, 33-34) Pievērsiet uzmanību, ka šo līdzību Kungs nestāda kā piemēru tikai kādām atsevišķām, izredzētām dvēselēm, jo tūlīt pat piebilst, atbildot cilvēkam, kurš Viņu uzrunā, un arī ikvienam no mums: “Ej, un tu dari tāpat!” (Lk 10, 37)

Tāpēc, kad sava paša vai arī kāda cita dzīvē pamanām ko nelāgu, kaut ko, kam nepieciešama garīga un cilvēciska palīdzība, ko mēs, Dieva bērni, varam sniegt un kas mums jāsniedz, vispatiesākā apdomības izpausme būs — rīkoties, nevairoties no visu vajadzīgo līdzekļa izmantošanas, un darīt to ar mīlestību, drosmīgi un atklāti, uzreiz ķeroties pie pašas problēmas saknes. Vilcināšanās un šaubas šeit ir nevietā. Tā ir kļūda iedomāties, ka problēmas iespējams atrisināt ar nekā nedarīšanu vai novilcināšanu.

Apdomība pieprasa lai, ja vien tas nepieciešams, pēc tam, kad brūce iztīrīta, uz tās tiktu uzliktas zāles — kārtīgi un nebaidoties, ka tas varētu būt nepatīkami. Ja pamanāt kaut vismazākos “slimības simptomus”, esiet vienkārši un atklāti — tiklab, ja tie, kam jāuzņemas ārsta loma esat jūs, kā arī tad, ja dziedināšana vajadzīga jums pašiem. Šādos gadījumos ir jāļauj, lai tas, kuram Dieva vārdā dota spēja ārstēt, iztīra laukumu apkārt brūcei un pēc ta pakāpeniski un uzmanīgi iztīra pašu brūci no strutām, līdz tā kļūst tīra un infekcijas perēklis izzūd. Tā mums jārīkojas pirmām kārtām attiecībā pašiem pret sevi un tiem, kuriem palīdzēt taisnīguma un tuvākmīlestības vārdā ir mūsu pienākums. Šai nodomā es īpaši aizlūdzu par vecākiem, skolotājiem un audzinātājiem.

Iepriekšējais Skatīties grāmatas nodaļu Nākamais