Josemaría Escrivá Obras
253

Vai domā, ka Kungs tevi neuzklausīs, jo esi pārāk daudz grēkojis? Tā nav, jo Viņa sirds ir žēlsirdības pilna. Ja neraugoties uz šo brīnišķīgo patiesību, tu vēl aizvien jūti, ka esi necienīgs, nostājies Kunga priekšā kā muitnieks (sal. Lk 18, 13) un saki: “Kungs, te es esmu. Tu zināsi, ko ar mani darīt!”

Vai arī atceries, kā svētais Matejs stāsta par paralizēto, ko atnesa pie Jēzus. Šis nelaimīgais pat Kungam neko neteica, viņš vienkārši atradās Dieva priekšā, un Kristus, viņa nožēlas un nepelnīto ciešanu aizkustināts, nevilcinājās atbildēt ar savu ierasto žēlsirdību: “Uzticies, dēls, tavi grēki tev piedoti!” (Mt 9, 2)

Es tev iesaku lūgšanas laikā kļūt it kā par vienu no Evaņģēlijā aprakstīto notikumu aculieciniekiem. Sāc ar to, ka vizuāli iztēlojies konkrēto Svēto Rakstu ainu. Tas tev palīdzēs sakopot domas un uzsākt meditāciju. Pēc tam centies racionāli apcerēt to Mācītāja dzīves aspektu, kas tajā atklājas: Viņa maiguma pilno Sirdi, Viņa pazemību, šķīstību, paklausību Tēva gribai. Tad pastāsti Jēzum kā līdzīgā situācijā rīkotos tu, kas parasti atgadās tev, kas tevi nomāc šajā brīdī. Esi uzmanīgs, jo, iespējams, Kristus tev vēlēsies ko teikt un tu sajutīsi sevī mostamies iekšējas iedvesmas, atziņas vai it kā maigu pārmetumu.

Iepriekšējais Skatīties grāmatas nodaļu Nākamais