Josemaría Escrivá Obras
• Pants 55: Daudzi cilvēki uzsāk darbu, bet tikai daži to p....
• Pants 56: Ja pārdomāsiet daudzās uzslavas, ko Jēzum velt....
• Pants 57: Darbs —līdzdalība dievišķajā spēkā J....
• Pants 58: “Ja jau pietiek vien ar to, ka blakus ir sva....
• Pants 59: Es jūs brīdinu (un tā nav lielīšanās), ka uz....
• Pants 60: Piedodiet man šo novirzīšanos no tēmas, un lai....
• Pants 61: Profesionālās dzīves piemēra spēks Mums jāi....
• Pants 62: Cīnieties pret visiem cilvēkiem raksturīgo tend....
• Pants 63: Es nerunāju par iedomātiem ideāliem, bet gan pa....
• Pants 64: Pārvērst darbu lūgšanā Es bieži atkārtoju,....
• Pants 65: Atceros arī uzturēšanos Burgosā ap to pašu la....
• Pants 66: “Pārliecināti, ka Dievu var atrast it visu....
• Pants 67: Possumus! Varam! (Mt 20, 22) Ar Diev....
• Pants 68: It visu darīt Mīlestības dēļ Šķiet, it kā....
• Pants 69: Tomēr gadās, ka daži cilvēki (viņi ir labi va....
• Pants 70: Lai atbilstu savam kristīgajam aicinājumam, mums....
• Pants 71: Lai sasniegtu šo mērķi, mums jārīkojas kā dv....
• Pants 72: Ieklausīsimies no jauna svētā Pāvila balsī: &....