Josemaría Escrivá Obras
360

Tu vaļsirdīgi smējies, kad es tev ieteicu novēlēt tavu jaunību erceņģeļa Rafaela aizgādībai, “lai viņš vestu tevi, tāpat kā jauno Tobiju, pretī svētai laulībai ar labu un glītu jaunavu“. “Un ari bagātu,“ es toreiz jokodams piebildu.

Bet cik domīgs tu kļuvi tad, kad es ieteicu tev novēlēt sevi ari apustuļa Jāņa aizsardzībai gadījumā, ja Dievs būs vēlējies visu tavu sirdi.


361

Lūk, ko raksta kāds kara ārsts: Attiecībā pret saviem slimniekiem ārstam ir jābūt nosvērtam, lietišķam, izlēmīgam, un viņam jāstāv pāri pārliekai jūtelībai. Atšķirībā no tuviniekiem un radiem ārsts nedrīkst atļauties raudāt. Iedomājieties kaujas lauku, kur sanitārā dala ir pilna ar ievainotajiem, bet tiem līdzās pūlis raudošo. Tas būtu neizturami!“

Šis rindas es izrakstīju priekš tevis. Tu gaudies un kurni, ka ticības brāļu vidū tev pietrūkst tā maiguma un līdzjūtības, kādu pārpilnībā tu saņem mājās.


362

Es negaidu no tevis nekādus brīnumus - tos pietiekami darīja Kungs, kad bija mūsu vidū. Izpildi savu pienākumu un esi atsaucīgs Dieva žēlastībai. Lūk, ko vēlos sagaidīt no tevis.


363

Kāda vilšanās! Viņi teica tev, ka ir gatavi atdot pat pēdējo kreklu… Taču, tiklīdz tev patiesi bija nepieciešama palīdzība, viņu draudzība pārvērtās saltā vienaldzībā.

Pieradinies paļauties tikai uz Dievu un uz tiem, kuri Viņa dēļ ir vienoti ar tevi.


364

Ak, kaut tu spētu tikpat centīgi kalpot Kungam, kā tu kalpo savai godkārei un juteklībai!


365

Tu vēlies būt pirmais, vēlies, lai citi tev sekotu, tu vēlies norādīt viņiem ceļu? Tad kļūsti savu brāļu vidū - pēdējais. Un pirmais starp visiem citiem.


366

Kādēļ tu ņem ļaunā, ja kāds atver savu sirdi nevis tev, bet citam, ar kuru varbūt to saista kopīgas intereses, raksturu saderība vai profesija? Par to nav jāapvainojas.

Un tomēr - savējo vidū pats labāk neizcel draudzību ar kādu atsevišķu cilvēku.


367

Visgardākais un izsmalcinātākais ēdiens, ja to apēd cūka, labākajā gadījumā pārvēršas cūkgaļā!

Būsim kā eņģeļi, kas spēj apgaismot katru uzņemto domu un darīt to cildenu.

Vismaz būsim cilvēki: lai barība padara glītus un spēcīgus mūsu muskuļus vai varbūt attīsta smadzenes, kuras spētu iepazīt un pielūgt Dievu.

Bet... nebūsim zvēri, kuru ir tik daudz, tik ļoti daudz!


368

Tev ir garlaicīgi? Tas tāpēc, ka tavas kaislības ir nomodā, bet dvēsele snauž.


369

Jēzus Kristus žēlsirdība audzina tevi piekāpties. Tā ir cēla rīcība. Un tāpat Jēzus žēlsirdība audzina tevi palikt pie saviem uzskatiem. Arī tas ir cēli.


370

ja tu neesi ļauns, bet izliecies tāds esam, tad tu esi muļķis. Un šī tava izlikšanās ir vēl ļaunāka nekā pats Jaunums.


371

Kad tu ieraugi cilvēku, kuru pazīsti. kā sliktu sava amata meistaru, vadām kādu reliģiska satura pasākumu, vai tev nerodas vēlme viņam pieiet klāt un iečukstēt ausi: “Labāk būtu, ja jūs tā neplātītos ar savu piederību kristiešiem“?


372

jebkurš administratīvs amats ne tikai piešķir noteiktas tiesības, bet ari uzliek attiecīgus pienākumus.

Tu novirzies no savas apustuliskās kalpošanas ceļa, ja kāda iemesla dēļ neizpildi sava amata pienākumus. Tā tu zaudē savu profesionālo prestižu, kas ir tavs “āķis“ dvēseļu zvejošanā.


373

Laba apustuliskās kalpošanas devīze ir “Nenogurstoši strādāt!“.


374

Kāpēc tāda steiga? Tā taču nav nekāda mērķtiecīga darbošanās, bet viens vienīgs juceklis!


375

Izlaidība. Tu Jauj savām jūtām remdēt slāpes jebkurā peļķē. Pēc tam tu kļūsti nenoteikts, izklaidīgs, neuzmanīgs. Ar snaudošu gribu. bet ar vēl arvien nomodā esošām alkām. Izvirzi sev tādus uzdevumus. kas piespiestu tevi dzīvot īstena kristieša dzīvi. Citādi tu nekad neizdarīsi nekā derīga.


376

“Vide tik ļoti ietekmē!“ tu man sacīji. Un man nācās tev piekrist. Tāpēc ir nepieciešams. lai tava audzināšana būtu tāda, ka tu visur savu vidi nestu līdzi, lai sabiedrībā, kurā tu uzturies, tu noteiktu “savu toni“. Un tad. kad tu būsi šādas vides apņemts, tu teiksi man. kā teica pirmie Kristus mācekļi, būdami pārsteigti par izdarītajiem brīnumiem, ko viņi bija veikuši Kristus vārdā: “Cik liela ir mūsu ietekme uz vidi!“


377

“Jūtas. Prāts. Kā vislabāk tos pilnveidot?“ - “Izpildot visu, ko tavs garīgais tēvs tev uzdevis, izprotot visu. ko viņš skaidrojis, iemīlot visu. kas viņam licies tavas mīlestības cienīgs.“


378

Neesi pesimists! Vai tad tu nezini. ka viss. kas notiek vai var notikt. ir uz labu?

Tavs optimisms būs neizbēgams tavas ticības rezultāts.


379

Dabiskums. Lai jūsu kristiešu dzīve rit dabiski. bez dīvainībām un aplamībām. Vienmēr nesiet sevī vienkāršības garu.


380

“Bet vai pagāniskajā vidē mans dabiskums pretstatā viņu dzīvei neliksies mākslīgs?“ tu man jautāji.

Protams, tava dzīve kontrastēs ar viņu dzīvi, un šis kontrasts. apliecinādams tavu ticību ar darbiem, būs tieši tas dabiskums. par kuru es runāju.


381

Daudzi saka. ka tevī ir pārāk liels “esprit de corps“ - “lepnums par kopienu. pie kuras piederi“. Nepievērs tam uzmanību. Dievam ir nepieciešams izturīgs un uzticams instruments. bet nevis trausla. mazvērtīga lietiņa, kas. tiklīdz tai pieskaras. sabrūk.


382

Es tev uzdāvināju grāmatu “Jēzus dzīve“ ar šādu ierakstu: “Meklē Kristu. Atrodi Kristu. Mīli Kristu.“

Šie ir trīs ļoti skaidri iezīmēti pakāpieni. Vai tu esi mēģinājis tikt vismaz līdz pirmajam?


383

Ja tevi redz kļūstam vājāku…, bet tu esi priekšnieks. tad nav jābrīnās, ka paklausība sāk šķobīties.


384

Haoss. Tu šaubījies par savu spriedumu pareizumu. Sātanam ir visai pretīgs izskats, un, tā kā viņš to zina, tad neriskē mums rādīt savus ragus un nagus.

Tieši otrādi, visbiežāk viņš ierodas cildenuma, pat garīguma aizsegā. Un tieši tas cilvēkus maldina.


385

Mūsu Kungs saka: “jaunu bausli es jums dodu; lai jūs cits citu mīlētu. No tā visi pazīs, ka jūs esat mani mācekļi.“

Un Svētais Pāvils saka: “Cits cita nastas nesiet, un tā jūs izpildīsiet Kristus likumu.“

Šeit nekas nav piebilstams.


386

Neaizmirsti, mans dēls, ka pasaulē ir tikai viens ļaunums, no kura tev jābaidās un ar Dieva žēlastības palīdzību jāizvairās. Tas ir grēks.


Iepriekšējais Nākamais