Josemaría Escrivá Obras
56

Svētā ieraugs. Par dažiem cilvēkiem saka, ka tiem ir “svētā ieraugs“. Taču ierauga vien nepietiek.

Ir vajadzīga liela paklausība garīgajam vadītājam un gatavība pieņemt žēlastību. Jo, neļaujot Dieva žēlastībai un garīgā vadītāja padomam izdarīt savu, nekad neizveidosies pabeigts tēls, Kristus tēls, kurā ietērpjas svētais cilvēks.


57

Vienmēr meklē vienotību ar Svēto Garu - Lielo Nepazīstamo. Viņš tevi svētdarīs.

Neaizmirsti, ka tu esi Dieva mājoklis. Mierinātājs atrodas tavas dvēseles dziļumos; esi vērīgs un paklausīgi seko Viņa atklāsmēm.


58

Netraucē Mierinātāja darbībai! Esi vienots ar Kristu, lai attīrītos, ar viņu kopā pārdzīvo apvainojumus, apspļaudīšanu, sitienus… ērkšķu dzeloņu dūrienus un krusta smagumu… naglu plosošās sāpes un nāves rūgtumu, kad esi visu pamests.

Iegremdējies mūsu Kunga Jēzus Kristus caurdurtā sāna brūcē, lai rastu drošu patvērumu Viņa ievainotajā sirdi.


59

Tev vajag stingri ielāgot: garīgajā pasaulē ir tāpat kā atklātā jūrā, kur tavu dvēseles kuģi apdraud postošas vētras un asas klintis. Tavas jūtas un tava pieredze ir visai slikts kapteinis, kam nevar akli uzticēties.

Tādēļ Kungs iekārtoja tā, lai gudrs un apgarots garīgais vadītājs varētu virzīt tavu kuģi cauri vētrām uz drošu ostu.


60

Ir skaidrs, ka bez arhitekta palīdzības tu neuzcelsi pat visvienkāršāko mājokli. Vai tad ir iespējams bez garīgā tēva palīdzības uzcelt savas dvēseles svētnīcu, kurā tu Debesīs dzīvosi mūžīgi?


61

Lajs, kas mēģina būt skolotājs morāles lietās, bieži kļūdās, Laji spēj būt tikai mācekļi.


62

Garīgais vadītājs. Tev tas ir vajadzīgs, lai tu spētu uzupurēties. Garīgais vadītājs, kurš zina tavu apustulisko kalpošanu un izpilda Dieva gribu, pastiprinās Svētā Gara darbību tavā dvēselē, neizmainot tavu būtību. Tu būsi tāds pats, kāds biji, savā vietā, bet tavs darbs kļūs vēl auglīgāks un tava sirds - miera pilna.


63

Tu domā, ka esi ievērojama personība: tava izglītība, pētnieciskais darbs, publikācijas, tavs sabiedriskais stāvoklis, politiskā darbība, ieņemamais amats, tavs īpašums, tavs vecums… tu taču vairs neesi bērns!

Tieši visa tā dēļ tev vairāk nekā citiem ir vajadzīgs garīgais vadītājs, kurš būtu nomodā par tavu dvēseli.


64

Neslēp no sava garīgā vadītāja ļaunā gara mēģinājumus tevi suģestēt. Tava atklātība būs uzvara, kas dāvās tev vairāk Dieva žēlastības. Turklāt tu saņemsi garīgā tēva padomu un lūgšanu, kas tev palīdzēs turpināt iesākto ceļu.


65

Kāpēc tu necenties iepazīt sevi un garīgajam vadītājam atklāt sevi tādu, kāds esi?

Tu gūsi spīdošu uzvaru, ja pārvarēsi savu nedrošību un atvērsies.


66

Priesteris, lai kāds viņš arī būtu, vienmēr ir “otrais Kristus“, Dieva svaidītais.


67

Vēlreiz tev atgādinu, ka priesteris ir Dieva svaidītais, “otrais Kristus“. Atceries Svētā Gara vārdus: “Nolite tangere Christos meos“ “Neskarieties klāt maniem Kristiem“.


68

Vārda “presbyter“ - priesteris - sākotnēja nozīme ir “vecākais“, “vecāks''.

Ja jau vecums pats par sevi ir cienījams, tad padomā par to, cik ļoti mums jātur cieņā un godā priesterība.


69

Tu aprunā un izjoko priesteri? Lai kā tu to motivētu un taisnotos, godu tas tev nedara!


70

Vairākkārt tev saku: zobgalības par priesteri, visi tie jociņi, pat ja tu tiem atrodi tūkstoš attaisnojumu, vienmēr liecina par nelietību. Un vēl par to, ka tu esi slikti audzināts.


71

Kā mums vajadzētu priecāties par priesteru šķīstību! Tā ir viņu bagātība. Neviens tirāns nekad nespēs Baznīcai atņemt šo kroni.


72

Nenostādi priesteri neveiklā situācijā, mēģinot laupīt viņa pašcieņu. Pozitīvs pašnovērtējums viņam ir īpaši nepieciešams.

Kāds jauns priesteris, mūsu draugs, lūdzās: “Kungs, dāvā man 80 cieņas un goda pilnus gadus!“

Tu paveiksi labu darbu, šādi lūdzoties par visu garīdzniecību.


73

Tev tikpat kā nazis iedūrās sirdī, kad par tevi teica, ka esi aprunājis priesterus. Es priecājos par tavu sarūgtinājumu; tagad esmu pārliecināts par tavu labvēlīgo attieksmi pret garīdzniecību.


74

Nav iespējams mīlēt Dievu, necienot priesteri.


75

Apsedz visas tēva - priestera vājības ar cieņas pilnu mīlestības sagšu, kā labsirdīgie Noasa dēli apsedza savu tēvu.


76

Bez plānveidības dzīvē tev nekad nebūs kārtības.


77

Tu žēlojies: “Dzīvot pēc saraksta!… tas ir tik vienmuļi, tik garlaicīgi!“ Es tev atbildēšu: “Tu savus darbus dari bez mīlestības. Lūk, tāpēc tev ir garlaicīgi.“


78

Ja tu necelsies noteiktā laikā, tu nekad nesasniegsi savas dzīves mērķi.


79

Tikumība bez kārtības? Dīvaina tikumība!


80

Ievies savā dzīvē stingru kārtību, un tev būs vairāk laika. Un tad tu varēsi to vairāk veltīt Dieva godināšanai.


Iepriekšējais Nākamais