Josemaría Escrivá Obras
492

Mīlestība uz Dievmāti kļūs par vēja pūsmu, kas pārvērtīs dzīvā liesmā tavu tikumu gruzdošo kvēli, paslēptu zem tavas remdenības pelniem.


493

Mīli Vissvēto Jaunavu, un Viņa būs tavs atbalsts ikdienas cīņās. Tad ienaidnieks vairs nevarēs izmantot savā labā tavas vājības, nespēs ar smakojošiem puvešiem applūdināt visu cēlo, labo un skaidro, ko tavā sirdi ielicis Kristus. “Serviam!“ - “Es kalpošu!“


494

Piederi Vissvētajai Jaunavai Marijai, un tu būsi viens no mums.


495

Pie Jēzus mēs vienmēr nokļūstam un atgriežamies ar Marijas starpniecību.


496

Cilvēkiem patikt ja atgādina par viņu radniecību ar ievērojamiem literātiem, politiķiem, militārajiem vai reliģiskajiem darbiniekiem.

Dziedi slavas dziesmas Bezvainīgi Ieņemtajai Jaunavai, saki Viņai:

“Esi sveicināta, Marija, Dieva leva meita! Esi sveicināta, Marija, Dieva Dēla Māte! Esi sveicināta, Marija, Dieva Svētā Gara Izredzētā! Lielāks par Tevi ir tikai pats Dievs!“


497

Saki: “Mana Māte.“ - “tava“, jo tu Viņai piederi daudzu iemeslu dēļ, - “lai Tava mīlestība pienaglo mani pie Tava Dēla krusta, lai man nekad nepietrūkst ticības, drosmes un varonības izpildīt mūsu Jēzus gribu!“


498

Tev šķiet, ka tev ceļā nostājušies visi tavas dzīves grēki. Nezaudē drosmi! Piesauc Vissvētāko jaunavu Mariju ar ticību un bērna paļāvību. Viņa dāvās mieru tavai dvēselei.


499

Vissvētākā jaunava Marija, Dieva Māte, ārēji ne ar ko neatšķīrās no simtiem savas pilsētiņas sieviešu.

Mācies no Viņas dabiskumu!


500

Vienmēr nēsā pie krūtīm Karmela kalna medaljonu. Ļoti daudzas lūgšanas ir vel· tītas Dievmātei, bet maz ir tādu godināšanas izpausmju, kuras ir tik dziji iesakņojušās ticīgajos un kuras ir atbalstījuši tik daudzi pāvesti. Turklāt - cik līdzīgs mātes gādībai ir šis Dievmātes svinīgais glābšanas solījums!


501

Kad tev jautāja, kurš Dievmātes attēls tevī visvairāk izraisa pielūgsmi, tu, nešaubīdamies ne mirkli, atbildēji: “jebkurš.“ Tad es sapratu, ka tu esi labs dēls, jo tev vienlīdz aizkustinoši šķiet visi tavas Mātes atveidi.


502

Marija māca mums lūgties. Atceries, kā Viņa lūdza savu dēlu Kānā - neatlaidīgi un paļāvīgi, Un Viņš izpildīja Viņas lūgumu.

Mācies!


503

Visu pamestā Marija. Viņa palika viena pati un nerimstoši. raudāja.

Mums ir jābūt blakus Marijai un jāraud kopā ar Viņu, jo mūsu grēki Jēzū ir pienaglojuši pie krusta.


504

Vissvētākā jaunava Marija, Brīnišķās Mīlestības Māte mierinās tavu sirdi, kad tā tev liks just savu miesīgumu. Vērsies pie Viņas!


505

Mīlestība uz Dievmāti - tas ir kristīgā gara rādītājs.

Vairies no pasākumiem, kur Viņas nav.


506

Sāpju Dievmāte. Kad tu domā par Viņu, tad ielūkojies Viņas sirdī. Viņai ir divi bērni: Viņš… un tu.


507

Cik pazemīga ir mūsu Vissvētākā Jaunava Marija! Viņu neredz ne palmu zaru pavēnī Jeruzalemē, ne arī Jēzus lielo brīnumu brīžos (izņemot pirmo - kāzu svinībās Kānā).

Viņa nebēg no Golgātas negoda. Viņa ir tur. “Iuxta crucem lesu“ - “pie Jēzus Krusta“.


508

Apbrīno Svētās Marijas izturības spēku Krusta pakājē. Zem neizsakāmi smago ciešanu nastas - nav tādu ciešanu, kas līdzinātos Viņas ciešanām, - viņa joprojām paliek garīga spēka pilna.

Lūdz, lai Viņa dod tev šādu gara spēku, lai arī tu spētu nostāties zem Krusta.


509

Vissvētākā Dievmāte - Viņa māca mūs upurēties klusībā.

Līdzdarbodamās savam Dēlam, Viņa pati gandrīz vienmēr paliek nemanāma. Viņa visu zina, bet klusē.


510

Vai redzi, kāda vienkāršība? “Ecce ancilla!“ - “Es esmu Kunga kalpone!“ Un Vārds tapa miesa.

Tā dzīvoja arī svētie - neizceļot sevi. Un. ja tomēr notika citādi, tad tas bija pret viņu gribu.


511

“Ne timeas, Maria!“ - “Nebīsties, Marija!“ - sacīja erceņģelis, un Viņa samulsa.

Kāpēc tu domā, ka kautrība mums nepiestāv? Kautrība ir šķīstības vairogs.


512

Māte, Māte! Ar savu “Fiat!“ - “Lai notiek!“ - Tu padarīji mūs par Dieva brāļiem un Viņa godības mantiniekiem. Esi svētīta!


513

Kad biji viens pats, tu nespēji paveikt itin neko… Bet. kad vērsies pie Dievmātes, izradījās, ka viss izdarāms tik viegli!


514

Nepadodies grūtsirdībai! Lūdz Dievmāti, un tu izturēsi.


515

Tev laiku pa laikam pietrūkst spēka? Kāpēc tu to nedari zināmu savai Mātei - bēdīgo iepriecinātājai, kristīgo aizbildnei..., mūsu cerībai, apustuļu karalienei?


516

Vissvētākā Māte! Piesauc Viņu skaļāk. Viņa uzklausīs tevi. Viņa redz, ka esi briesmās. Reizē ar sava Dēla žēlastību Viņa dāvās tev savu maigumu un mierinājumu. Un tu sajutīsi sevī spēku jaunai cīņai.


Iepriekšējais Nākamais