Josemaría Escrivá Obras
551

Bēdz no rutīnas kā no paša nelabā. Labākais līdzeklis, lai neiekristu šajā bezdibeni, ir pastāvīga Dieva klātbūtne.


552

Lai tev ir tikai dažas lūgsnas, bet pastāvīgas.


553

Neaizmirsti savas bērnu dienu lūgšanas, kuras tu, iespējams, iemācījies no savas mātes. Skaiti tās ik dienas un tādā vienkāršībā kā toreiz.


554

Iespējami bieži pieņem Svēto Sakramentu. Pēc parastās lūgšanas uztici tabernākulā patiesi klātesošam Jēzum savas kārtējās rūpes. Un tu saņemsi gaismu un iedvesmu, lai varētu dzīvot kā kristietis.


555

Cik brīnišķīga un mīlestības pilna ir mūsu Kunga Svētā cilvēcība! Tu “iekļuvi“ Viņa vissvētākajā labās rokas brūcē un man jautāji: “ja jau viena Kristus brūce attīra un dziedē, nostiprina un iekvēlina, dāvā mieru un mīlestību, kas gan ir iespējams visām piecām krustā sistā Jēzus brūcēm?“


556

Krusta ceļš, Tā patiešām ir spēcīga un auglīga godināšanas izpausme. Pieradini sevi katru piektdienu atcerēties četrpadsmit Kunga Ciešanu notikumus un tici man: tu iegūsi spēku visai nedēļai.


557

Kristus dzimšana. Es nesmejos, Ziemassvētkos redzot tevi veidojam kalnus ap silīti un novietojam tur dažādas vienkāršas māla figūriņas. Nekad neesi bijis tik pieaudzis kā tagad, kad līdzinies bērnam.


558

Svētais Rožukronis ir varens ierocis. Lieto to ar paļāvību - un tu būsi pārsteigts par rezultātiem.


559

Svētais Jāzeps, Jēzus tēvs, ir tāpat ari tavs Tēvs. Piesauc viņu.


560

Svētais Jāzeps ir iekšējās dzīves Skolotājs. Nodod sevi viņa aizbildniecībā, un tu sajutīsi viņa vareno iedarbību.


561

Savā autobiogrāfijā Svētā Terēze par Svēto Jāzepu saka: “ja neesi atradis sev Skolotāju, kas mācītu lūgties, tad izvēlies šo lielo svēto, un tu nenoklīdīsi no ceļa.“

Terēze zināja, ko saka. Seko viņas padomam!


562

Palaupies uz savu sargeņģeli! Izturies pret viņu kā pret uzticamu draugu (viņš tāds ir), un viņš pratis tev izdarīt tūkstošiem pakalpojumu tavā ikdienas dzīvē.


563

Ja vēlies iesaistīt kādu dvēseli apustuliskajā kalpošanā, tad lūdz nostāties tavā pusē šis personas sargeņģeli. Viņš ir brīnišķīgs sabiedrotais.


564

Ja tu apzinātos, ka blakus ir tavs un tavu sarunu biedru sargeņģeļi, tu savaldītos un nerunātu muļķības.


565

Tu esi pārsteigts, ka tavs sargeņģelis tev izdarījis acīmredzamus pakalpojumus. Nebrīnies! Tieši tāpēc Kungs ir viņu nolicis tev blakus.


566

Šo cilvēku vidū ir tik viegli noiet no ceļa… Piekritu. Bet vai tad tur nav ari sargeņģeļi?


567

Pārbaudījumu brīžos piesauc savu sargeņģeli, un viņš pasargās tevi no nelabā un iedvesīs tevi labus nodomus.


568

Svētie sargeņģeļi ar prieku izpildīja uzdevumu, ko viņiem uzticēja kāda svēta dvēsele, kura teica: “Tāpat kā līgava Augstajā Dziesmā, es jūs lūdzu, svētie eņģeļi,“ - “ut nuntietis ei quia amore langueo,“ - “sakiet Viņam, ka es mirstu aiz mīlestības.“


569

Zinu, ka, uzrakstot šo lūgsnu tabernākula sargeņģeļiem, sagādāšu tev prieku: “Eņģeļu gari, kas apsargājat mūsu tabernākulu, kurā dus pielūdzamais Svētā Sakramenta dārgums! Sargājiet to no noniecināšanas un glabājiet to mūsu mīlestībai!“


570

Dzer no skaidrā avota - ''Apustuļu darbiem“. Šis grāmatas 12. nodaļā rakstīts, ka Pēteris izkļuva no cietuma ar eņģeļu palīdzību. Viņš devās pie Marka mātes, bet tur neviens nenoticēja kalpones vārdiem, ka pie durvīm stāv Pēteris. Visi teikuši: “Angelus eius est!“ “Tas ir viņa eņģelis!“

Redzi, kā pirmie kristieši ticēja sargeņģeļiem… Bet tu?


571

Svētīgās šķīstītavas dvēseles. Mīlestības, taisnīguma un piedodamas patmīlas vārdā neaizmirsti par tām savu lūgšanu laikā (viņas tik daudz var panākt Dieva priekšā!).

Labi, ja, viņas pieminot, tu vari sacīt: “Mani labie draugi, šķīstītavas dvēseles…“


572

Tu man jautā, kāpēc es vienmēr tik neatlaidīgi aicinu tevi lietot ik dienu svētīto ūdeni. Es varētu minēt daudz iemeslu. Bet pietiks, ja citēšu Avilas Svētās Terēzes vārdus: “Ne no kā tik ļoti nebēg uz neatgriešanos nelabais kā no svētītā ūdens.“


573

Pateicos Tev, mans Dievs, ka piepildīji manu sirdi ar mīlestību pret pāvestu.


574

Kas tev teica, ka novennas nav domātas vīriešiem? Ja tās praktizē vīrietis, tad šis lūgšanas kļūst vīrišķīgas.


Iepriekšējais Nākamais