Josemaría Escrivá Obras
575

Dažs labs iet pa dzīvi kā pa tuneli, pat neapjaušot, cik spilgti spīd un kā silda ticības saule.


576

Ar kādu nekaunīgu pārliecību sātans izvirza argumentus pret mūsu katolisko ticību!

Bet mēs, neielaižoties nekādos strīdos, atbildēsim: “Mēs esam Baznīcas bērni!“


577

Tava ticība ir liela… Tas, kurš tev dod šo ticību, dos tev ari līdzekļus.


578

Lūk, ko tev, apustuliskā dvēsele, saka Svētais Pāvils: “Iustus ex fide vivit,“ - “Taisnīgais dzīvo no ticības.“

Vai tu ļausi nodzist šai liesmai?


579

Ticība. Skumji redzēt, kāda tās pār-pilnība ir uz daudzu kristiešu lūpām un cik maz tā jūtama viņu ikdienas dzīvē.

Izskatās, ka tikumi domāti tam, lai tos sludinātu, nevis lai pie tiem turētos.


580

Pazemīgi lūdz Kungu, lai Viņš vairo tavu ticību. Un tad, gaismas caurstrāvots, tu spēsi pareizi novērtēt starpību starp pasaulīgajām takām un savu apustulisko ceļu.


581

Cik pazemīgi un cik vienkārši evaņģēlisti stāsta par tiem gadījumiem, kad apustuļu ticība mazinājās un kļuva vāja!

Tas tāpēc, lai mēs abi nezaudētu cerību, ka ari mūsu ticība kļūs tikpat nelokāma, kāda tā kļuva apustuļiem.


582

Cik brīnumaina ir mūsu katoļticība! Tā atrisina visas mūsu šaubas, nomierina prātu un piepilda sirdi ar cerību.


583

Es neesmu tendēts uz brīnumiem. Svētajā Evaņģēlijā brīnumu ir vairāk, nekā vajag, lai stingri nostiprinātos savā ticībā, Manī nožēlu izraisa tie kristieši, kuri vīpsnā, kad viņiem stāsta par neizdibināmiem ceļiem, par pārdabiskiem notikumiem. Un man ir vēlēšanās viņiem sacīt: “jā, brīnumi notiek ari mūsdienās, un mēs paši varētu tos veikt, ja vien mums būtu stipra ticība.“


584

Iekvēlini savu ticību! Kristus nav aizgājis nebūtībā. Viņš nav atmiņas, kas izzūd vēsturē.

Viņš ir dzīvs! Apustulis Pāvils saka: “lesus Christus heri et hodie: ipse et in saecula!“ - “Jēzus Kristus vakar un šodien, un mūžīgi tas pats!“


585

“Si habueritis fidem. sicut granum sinapis.“ - “Ja jūsu ticība būs kā sinepju graudiņš.“

Cik daudz solījumu ir šajos Mācītāja vārdos!


586

Dievs vienmēr ir viens un tas pats. Ja būs ticības cilvēki, tad būs ari brīnumi, par kuriem mēs lasām Svētajos Rakstos.

“Ecce non est abbreviata manus Domini.“ “Dieva roka nav kļuvusi mazāk devīga.“ Viņa spēks nav kļuvis mazāks.


587

Viņiem nav ticības. Bet ir māņticība. Smieklīgi un apkaunojoši, kad kāds inteliģents cilvēks ir uztraukts, dzirdot vienkāršu vārdu, vai, ieraugot melnu kaķi, uztver to kā nelāgu zīmi.


588

“Omnia possibilia sunt credenti.“ “Kas tic, tam viss ir iespējams.“ Tā sacīja Kristus.

Ko tu gaidi, kāpēc kopā ar apustuļiem nelūdz: “Adauge nobis fidem!“ - “Vairo mūsu ticību!“


Iepriekšējais Nākamais