Josemaría Escrivá Obras
790

Vai tev nerodas vēlēšanās uzkliegt šiem jauniešiem: “jūs esat zaudējuši prātu! Atmetiet šis pasaulīgās izpriecas! To dēļ sirds kļūst auksta un cieta… Atmetiet tās, un iesim visi kopā pa Mīlestības ceļu!“


791

Tev pietrūkst… pārliecības. Lūk, kāpēc tev seko tik maz cilvēku. Šķiet, ka tu pats neesi pārāk pārliecināts par to, vai esi daudz ieguvis, atsakoties no pasaules labumiem Kristus dēļ.

Bet atceries: atmaksāts tiks simtkārtīgi. Un vēl - mūžīgā dzīve! Vai tas ir maz?


792

“Duc in altum.“ - “Dodies dziļāk.“ Atmet pesimismu, kura dēļ tu esi kļuvis gļēvs. “Et laxate retia vestra in capturam.“ - “Un izmet savus tīklus zvejai.“

Vai tad tu nezini, ka vari sacīt kopā ar Pēteri:

“In nomine tuo, laxabo rete,“ - “Tavā vārdā es izmetīšu tīklu“?


793

Iegūt jaunus apustuļus. Tā ir patiesu neatlaidību apstiprinoša zīme.


794

Sējējs izgāja laukā… Apustuliskā dvēsele, sēj plaši! Žēlastības vējš aiznesis sēklu citur, ja tā iekritis necienīgā vagā… Sēj un nešaubies! Sēkla ieaugs.


795

Labs piemērs -laba sēkla. Mīlestība mums visiem liek sēt.


796

Ja nevēlies izglābt visas dvēseles, tad tava mīlestība ir maza. Un nabaga, ja nevēlies pārējiem apustuļiem iepotēt šo savu pārgalvību.


797

Tu zini, ka tavs ceļš ir miglā tīts. Tas ir tāpēc, ka tu nevēlies tuvoties Kristum. Ko gaidi un kavējies?


798

Tu saki: apsvērumi. Kādus tad ap-svērumus varētu minēt nabaga Svētais Ignācijs izglītotajam svētajam Ksavjeram?


799

Tu esi izbrīnīts, bet es - ne. Tas taču ir dabiski. Dievs uzrunāja tevi tieši tad, kad tu pildīji savus darba pienākumus.

Tā notika ari ar viņiem, pirmajiem - ar Pēteri un Andreju, ar Jāni un Jēkabu. Viņi zvejoja, bet Matejs vāca nodokļus. Un Pāvils - padomā tikai! - viņš pūlējās iznīcināt kristietības sēklu.


800

Pļaujas lauks ir liels, bet strādnieku maz. “Rogate ergo!“ - “Tāpēc lūdziet!“ Lūdziet Kungu, lai viņš sūta strādniekus pļaujā.

Lūgšana ir labākais ierocis, lai iegūtu jaunus apustuļus.


801

Vēl nav noklususi Dieva sauciena atbalss: “Es atnācu mest uguni uz zemi, un mana vēlēšanās ir, lai tā iedegtos!“ Un redzi: tā ir gandrīz izdzisusi...

Vai tu iedrošināsies no jauna aizdedzināt šo liesmu?


802

Tu vēlētos iesaistīt kalpošanā šo zinātnieku un to ietekmīgo cilvēku, un ari to tur prātīgo un labsirdīgo viru.

Lūdzies, nes upurus, lai tavi darbi un vārdi ir piemērs viņiem! Vai viņi vēl joprojām tam neseko? Ko lai dara, neuztraucies, tātad viņi nav vajadzīgi.

Vai tad tu domā, ka toreiz, pašā sākumā, bija maz izglītoto, ietekmīgo, labsirdīgo un prātīgo? Taču kalpot devās šie divpadsmit.


803

Saka, ka tu proti pievērst dvēseles. Pateicies Dievam par šo dāvanu: būt instrumentam, lai iegūtu instrumentus.


804

Palīdzi man lūgt: “Jēzū, mums ir nepieciešamas dvēseles! Apustuliskas dvēseles… Tev… Tavam godam!“

Tu redzēsi - pienāks brīdis, kad Viņš atsauksies.


805

Paklausies, vai tur neatradīsies viens… vai divi, kuri mūs saprastu?


806

Saki viņam - jā, tam pašam, saki, ka man vajadzīgi piecdesmit cilvēki, kuri vairāk par visu mīlētu Jēzū Kristu.


807

Tu man stāstīji par savu draugu, kurš bieži pieņem Svēto Komūniju, labi mācās un dzīvo tikumīgu dzīvi. Taču tad, kad tu iesāki sarunu par upuri un apustulisko kalpošanu, viņš novērsās.

Lai tas tevi neuztrauc! Un nedomā, ka tava apustuliskā kalpošana ir cietusi neveiksmi. Viss notiek tieši tā, kā sacīts Evaņģēlijā: “ja tu gribi būt pilnīgs, ej, pārdod visu, kas tev ir, un atdod nabagiem [upuris], nāc, seko Man [kalpošana]!“

Jaunietis “abiit tristis“ - “aizgāja noskumis“. Viņš nevēlējās atsaukties uz žēlastību.


808

“Laba vēsts, ir vēl viens neprātīgais!“ Cik daudz prieka šajā “zvejnieka“ vēstulē!

Lai Kungs piepilda tavus tīklus!


809

Piepulcēt jaunus apustuļus… Kurš gan nealkst savu apustulisko kalpošanu padarīt mūžīgu?


810

Aizrautīgi vēlies kalpošanai piesaistīt jaunus apustuļus? Nu ko, tā ir droša uzticības zīme.


811

Vai atceries? Reiz vakara krēslā mēs kopā lūdzāmies. Kaut kur tuvumā bija saklausāma strauta urdzēšana. Un te pēkšņi mēs izdzirdējām cilvēku balsis. Tur varēja būt simtiem cilvēku, kas dažādās valodās, skumju pārņemti, žēlojās, ka vēl nepazīst Kristu.

Tu nevilcinoties noskūpstīji krucifiksu un lūdzi Kristu, lai Viņš palīdz tev kļūt par apustuļu apustuli.


812

Es ļoti labi saprotu, ka tu mīli savu zemi un savu ģimeni un tomēr, neskatoties uz to, ar nepacietību ilgojies pēc brīža, kad šķērsosi tālas zemes un jūras, jo tevi tirda alkas pēc pļaujas.


Iepriekšējais Nākamais