Josemaría Escrivá Obras
• Pants 575: Dažs labs iet pa dzīvi kā pa tuneli, pat neapja....
• Pants 576: Ar kādu nekaunīgu pārliecību sātans izvirza a....
• Pants 577: Tava ticība ir liela… Tas, kurš tev dod šo ti....
• Pants 578: Lūk, ko tev, apustuliskā dvēsele, saka Svētais....
• Pants 579: Ticība. Skumji redzēt, kāda tās pār-piln....
• Pants 580: Pazemīgi lūdz Kungu, lai Viņš vairo tavu ticī....
• Pants 581: Cik pazemīgi un cik vienkārši evaņģēlisti st....
• Pants 582: Cik brīnumaina ir mūsu katoļticība! Tā atrisi....
• Pants 583: Es neesmu tendēts uz brīnumiem. Svētajā Evaņ....
• Pants 584: Iekvēlini savu ticību! Kristus nav aizgājis neb....
• Pants 585: “Si habueritis fidem. sicut granum sinapis.&....
• Pants 586: Dievs vienmēr ir viens un tas pats. Ja būs ticī....
• Pants 587: Viņiem nav ticības. Bet ir māņticība. Smiekl....
• Pants 588: “Omnia possibilia sunt credenti.“ R....