Josemaría Escrivá Obras
• Pants 208: Svētdarītas lai ir ciešanas! Mīlētas lai ir c....
• Pants 209: Apustulis parāda mums tos ceļus, pa kuriem ejot ....
• Pants 210: Gandarīšana ir taka, kas ved uz Dzīvi. 211. Cau....
• Pants 211: Pārvērt savu grēkā krišanu par kāpnēm, kas ....
• Pants 212: Tas Kristus, kuru tu redzi, nav Jēzus. Tev skatie....
• Pants 213: Kristus cieta, lai izpildītu leva gribu… Bet tu....
• Pants 214: Pasaki savai miesai: dodu priekšroku turēt tevi ....
• Pants 215: Kāpēc cilvēki izjūt tādas bailes no gandarī....
• Pants 216: Tu raudi? Nekautrējies! Raudi! jā, vīrieši ari....
• Pants 217: Es gribu, lai tu, dzīvodams uz zemes, būtu laim....
• Pants 218: Cik brīnišķīgi ir atdot savu dzīvi Mūžīgā....
• Pants 219: Ja tu redzi, ka fiziskās vai garīgās ciešanas ....
• Pants 220: “Lai Dievs dod jums veselību!“ Vai te....
• Pants 221: Ja mēs būsim līdz galam patiesi savā brīvprā....
• Pants 222: Lai par taviem vājuma brīžiem, kad griba nav sp....
• Pants 223: Cik gan mazvērtīga izrādās gandarīšana bez p....
• Pants 224: Tu baidies no gandarīšanas - gandarīšanas,....
• Pants 225: Tavs lielākais ienaidnieks esi tu pats.....
• Pants 226: Izturies pret savu miesu ar žēlsirdību, taču n....
• Pants 227: Kāpēc tu esi tik piekāpīgs savai miesai, ja zi....
• Pants 228: “Novēlu jums veiksmīgu dienu,“ kāds....
• Pants 229: Cik patīkamas ar Tevi, Jēzu, ir sāpes un cik sp....
• Pants 230: Tu pārdzīvo ciešanas? Bet Viņa sirds nav mazā....
• Pants 231: Stingrais gavēnis ir labs līdzeklis gandarīšan....
• Pants 232: Kas tev liek pievērsties gandarīšanai? Pati gan....
• Pants 233: Izpildi tikai to gandarījumu, kuru tev ir atjāvi....
• Pants 234: Mēs padarām ciešanas cēlākas, ja savā garīg....