Josemaría Escrivá Obras
• Svētā Mateja evaņģēlijs
Grāmatas nodaļa 3 Lūgšana
   VI , 9 > Pants 84
   IV , 4 > Pants 87
Grāmatas nodaļa 4 Svētā šķīstība
   VIII , 2-3 > Pants 142
Grāmatas nodaļa 5 Sirds
   V , 29 > Pants 163
Grāmatas nodaļa 10 Skrupulozitāte
   IX , 5 > Pants 264
Grāmatas nodaļa 12 Pārdabiskā dzīve
   V , 48 > Pants 291
   XXVII , 17-23 > Pants 296
   VI , 24 > Pants 300
Grāmatas nodaļa 18 Mīlestība uz Dievu
   VI , 21 > Pants 421
Grāmatas nodaļa 19 Mīlestība
   XII , 36-37 > Pants 447
   VI , 3 > Pants 466
Grāmatas nodaļa 20 Līdzekļi
   VI , 33 > Pants 472
   XIII , 55 > Pants 491
Grāmatas nodaļa 23 Svētā Mise
   IX , 12 > Pants 536
Grāmatas nodaļa 26 Ticība
   XVII , 19 > Pants 585
Grāmatas nodaļa 27 Pazemība
   XI , 29 > Pants 607
Grāmatas nodaļa 30 Diskrētums
   I , 18-24 > Pants 653
Grāmatas nodaļa 32 Citi tikumi
   XIX , 29 > Pants 670
   XXVII , 23 > Pants 671
Grāmatas nodaļa 33 Pārbaudījumi
   XIII , 31-33 > Pants 695
   XIII , 36 > Pants 695
   X , 24 > Pants 699
Grāmatas nodaļa 36 Dieva griba
   VII , 21 > Pants 754
   XI , 30 > Pants 758
Grāmatas nodaļa 38 Iegūstot jaunus apustuļus
   IV , 18-22 > Pants 799
   IX , 9 > Pants 799
   IX , 37-38 > Pants 800
   XIX , 21-22 > Pants 807
Grāmatas nodaļa 39 Sīkās lietas
   XXV , 21 > Pants 819
Grāmatas nodaļa 40 Taktika
   V , 16 > Pants 842
Grāmatas nodaļa 43 Aicinājums
   XXVIII , 19-20 > Pants 904
   X , 37 > Pants 907
   V , 13 > Pants 921
Grāmatas nodaļa 44 Apustulis
   VII , 22-23 > Pants 930
Grāmatas nodaļa 45 Apustulāts
   XXVII , 55-56 > Pants 982