Josemaría Escrivá Obras
• Svētā Lūkasa evaņģēlijs
Grāmatas nodaļa 3 Lūgšana
   XI , 1-4 > Pants 84
   X , 42 > Pants 89
   XI , 9 > Pants 96
   VI , 12 > Pants 104
Grāmatas nodaļa 4 Svētā šķīstība
   V , 12-13 > Pants 142
Grāmatas nodaļa 7 Gandarīšana
   XXII , 39-46 > Pants 213
Grāmatas nodaļa 8 Sirdsapziņas izmeklēšana
   XVI , 10 > Pants 243
Grāmatas nodaļa 10 Skrupulozitāte
   XXIV , 36 > Pants 258
Grāmatas nodaļa 13 Vēl par iekšējo dzīvi
   XIV , 30 > Pants 324
Grāmatas nodaļa 17 Tavs svētums
   I , 38 > Pants 403
Grāmatas nodaļa 21 Vissvētā Jaunava Marija
   I , 38 > Pants 510
   I , 30 > Pants 511
   I , 38 > Pants 512
Grāmatas nodaļa 23 Svētā Mise
   V , 31 > Pants 536
Grāmatas nodaļa 26 Ticība
   XVII , 5 > Pants 580
   XVII , 5 > Pants 588
Grāmatas nodaļa 27 Pazemība
   I , 48 > Pants 598
Grāmatas nodaļa 28 Paklausība
   V , 6 > Pants 629
Grāmatas nodaļa 33 Pārbaudījumi
   VI , 40 > Pants 699
Grāmatas nodaļa 35 Pēdējās lietas
   XXII , 53 > Pants 734
Grāmatas nodaļa 36 Dieva griba
   II , 14 > Pants 759
   I , 38 > Pants 763
Grāmatas nodaļa 38 Iegūstot jaunus apustuļus
   V , 4-5 > Pants 792
   VIII , 5 > Pants 794
   V , 27-28 > Pants 799
   V , 9-11 > Pants 799
   X , 2 > Pants 800
   XII , 49 > Pants 801
Grāmatas nodaļa 40 Taktika
   XXIV , 15-16 > Pants 843
Grāmatas nodaļa 43 Aicinājums
   I , 33 > Pants 906
   II , 49 > Pants 907
   I , 38 > Pants 912
   XXIV , 32 > Pants 917
   XIV , 34 > Pants 921
Grāmatas nodaļa 45 Apustulāts
   VIII , 1-3 > Pants 981