Josemaría Escrivá Obras
291

Tev ir jākļūst svētam. jā. ari tev! Kā gan var domāt, ka tas attiecas vienīgi uz garīdzniekiem un mūkiem?

Visiem bez izņēmuma Kungs sacīja: “Tāpēc esiet pilnīgi, kā ari jūsu Debesu Tēvs ir pilnīgs!“

Iepriekšējais Skatīties grāmatas nodaļu Nākamais