Josemaría Escrivá Obras
385

Mūsu Kungs saka: “jaunu bausli es jums dodu; lai jūs cits citu mīlētu. No tā visi pazīs, ka jūs esat mani mācekļi.“

Un Svētais Pāvils saka: “Cits cita nastas nesiet, un tā jūs izpildīsiet Kristus likumu.“

Šeit nekas nav piebilstams.

Iepriekšējais Skatīties grāmatas nodaļu Nākamais