Josemaría Escrivá Obras
550

“Ideo omnia sustineo propter electos.“ - “Tāpēc es visu paciešu izredzēto dēl,“ - “ut et ipsi salutem consequantur“ - “lai ari viņi c' sasniegtu pestīšanu,“ - “quae est in Christo lesu.“ - “kas ir Jēzū Kristū.“

Labi ir dzīvot Svēto Sadraudzībā!

Lūdz Dievu, lai Viņš tev dod apustuļa Pāvila garu.

Iepriekšējais Skatīties grāmatas nodaļu Nākamais