Josemaría Escrivá Obras
981

“Un pēc tam,“ mēs lasām Lūkas evaņģēlija astotajā nodaļā, “notika, ka Viņš apstaigāja pilsētas un miestus, mācīdams un sludinādams Dieva valstību, un tie divpadsmit bija ar viņu un arī dažas sievietes, kuras Viņš bija izdziedinājis no Jaunajiem gariem un slimībām: Marija, saukta Magdalēna, no kuras bija izgājuši septiņi Jaunie gari, un Joanna, Hēroda nama pārvaldnieka Kūzas sieva, un Zuzanna, un daudzas citas, kas ar savu rocību kalpoja Viņam.“

Pārrakstot no Svētajiem Rakstiem šo tekstu, es lūdzu Dievu, lai sievietes, kas to izlasīs, pārņem svēta skaudība.

Iepriekšējais Skatīties grāmatas nodaļu Nākamais