Josemaría Escrivá Obras
• Pants 360: Tu vaļsirdīgi smējies, kad es tev ieteicu novē....
• Pants 361: Lūk, ko raksta kāds kara ārsts: Attiecībā pre....
• Pants 362: Es negaidu no tevis nekādus brīnumus - tos p....
• Pants 363: Kāda vilšanās! Viņi teica tev, ka ir gatavi at....
• Pants 364: Ak, kaut tu spētu tikpat centīgi kalpot Kungam, ....
• Pants 365: Tu vēlies būt pirmais, vēlies, lai citi tev sek....
• Pants 366: Kādēļ tu ņem ļaunā, ja kāds atver savu sird....
• Pants 367: Visgardākais un izsmalcinātākais ēdiens, ja to....
• Pants 368: Tev ir garlaicīgi? Tas tāpēc, ka tavas kaislīb....
• Pants 369: Jēzus Kristus žēlsirdība audzina tevi piekāpt....
• Pants 370: ja tu neesi ļauns, bet izliecies tāds esam, tad ....
• Pants 371: Kad tu ieraugi cilvēku, kuru pazīsti. kā sliktu....
• Pants 372: jebkurš administratīvs amats ne tikai piešķir ....
• Pants 373: Laba apustuliskās kalpošanas devīze ir “N....
• Pants 374: Kāpēc tāda steiga? Tā taču nav nekāda mērķ....
• Pants 375: Izlaidība. Tu Jauj savām jūtām remdēt slāpes....
• Pants 376: “Vide tik ļoti ietekmē!“ tu man sac....
• Pants 377: “Jūtas. Prāts. Kā vislabāk tos pilnveido....
• Pants 378: Neesi pesimists! Vai tad tu nezini. ka viss. kas n....
• Pants 379: Dabiskums. Lai jūsu kristiešu dzīve rit dabiski....
• Pants 380: “Bet vai pagāniskajā vidē mans dabiskums ....
• Pants 381: Daudzi saka. ka tevī ir pārāk liels “espr....
• Pants 382: Es tev uzdāvināju grāmatu “Jēzus dzīve&....
• Pants 383: Ja tevi redz kļūstam vājāku…, bet tu esi pri....
• Pants 384: Haoss. Tu šaubījies par savu spriedumu pareizumu....
• Pants 385: Mūsu Kungs saka: “jaunu bausli es jums dodu....
• Pants 386: Neaizmirsti, mans dēls, ka pasaulē ir tikai vien....