Josemaría Escrivá Obras
• Pants 56: Svētā ieraugs. Par dažiem cilvēkiem saka, ka t....
• Pants 57: Vienmēr meklē vienotību ar Svēto Garu - Li....
• Pants 58: Netraucē Mierinātāja darbībai! Esi vienots ar ....
• Pants 59: Tev vajag stingri ielāgot: garīgajā pasaulē ir....
• Pants 60: Ir skaidrs, ka bez arhitekta palīdzības tu neuzc....
• Pants 61: Lajs, kas mēģina būt skolotājs morāles lietā....
• Pants 62: Garīgais vadītājs. Tev tas ir vajadzīgs, lai t....
• Pants 63: Tu domā, ka esi ievērojama personība: tava izgl....
• Pants 64: Neslēp no sava garīgā vadītāja ļaunā gara m....
• Pants 65: Kāpēc tu necenties iepazīt sevi un garīgajam v....
• Pants 66: Priesteris, lai kāds viņš arī būtu, vienmēr ....
• Pants 67: Vēlreiz tev atgādinu, ka priesteris ir Dieva sva....
• Pants 68: Vārda “presbyter“ - priesteris &#....
• Pants 69: Tu aprunā un izjoko priesteri? Lai kā tu to moti....
• Pants 70: Vairākkārt tev saku: zobgalības par priesteri, ....
• Pants 71: Kā mums vajadzētu priecāties par priesteru šķ....
• Pants 72: Nenostādi priesteri neveiklā situācijā, mēģi....
• Pants 73: Tev tikpat kā nazis iedūrās sirdī, kad par tev....
• Pants 74: Nav iespējams mīlēt Dievu, necienot priesteri.....
• Pants 75: Apsedz visas tēva - priestera vājības ar ci....
• Pants 76: Bez plānveidības dzīvē tev nekad nebūs kārt....
• Pants 77: Tu žēlojies: “Dzīvot pēc saraksta!… ta....
• Pants 78: Ja tu necelsies noteiktā laikā, tu nekad nesasni....
• Pants 79: Tikumība bez kārtības? Dīvaina tikumība!....
• Pants 80: Ievies savā dzīvē stingru kārtību, un tev bū....