Josemaría Escrivá Obras
• Pants 544: Svēto Sadraudzība. Kā tev to pa-skaidrot? V....
• Pants 545: Dzīvojiet īpašā Svēto Sadraudzībā, un ikvie....
• Pants 546: Mans dēls! Tu dzīvoji Svēto Sadraudzībā, kad ....
• Pants 547: Kāds cilvēks, kurš zina, kā tiek “raidī....
• Pants 548: Ja tu sajūti Svēto Sadraudzību, ja tu tajā dz....
• Pants 549: Tev būs vieglāk izpildīt savu pienākumu, ja do....
• Pants 550: “Ideo omnia sustineo propter electos.“....