Josemaría Escrivá Obras
• Pants 707: Neapmulsti, ja, domājot par pārdabiskās pasaule....
• Pants 708: Tā ir “nāves miesa“, kas zaudējusi ....
• Pants 709: Pasaule, velns un miesa ir ļoti nelietīga. Izman....
• Pants 710: Vai tev vēl ausis skan šie vārdi: “Tu bū....
• Pants 711: Tu skumsti un bēdājies, ka, pieņemot Svēto Kom....
• Pants 712: Cik gan zemu tu šoreiz esi kritis! Labi, sāc lik....
• Pants 713: Tu neejot pret Dievu. Tavi kritieni esot tavas vā....
• Pants 714: Tu cīnies ar grēku, bet tā nav īsta ciņa, jo ....
• Pants 715: Šis gara samulsums, šis kārdinājumu mākonis a....
• Pants 716: “Es neprotu gūt uzvaru pār sevi!“ tu....
• Pants 717: Lai svētītas šīs pasaules grūtības! Nabadzī....
• Pants 718: Tu ciet... un nevēlies par to sūdzēties. Tas ne....
• Pants 719: Nekad nekrīti izmisumā! Atceries, ko Marta teica....
• Pants 720: “Kungs. cik grūti!“ Jā. es to zinu.....
• Pants 721: Ja tava garīgā celtne grīļojas, ja tu baidies ....
• Pants 722: Šoreiz pārbaudījums ir ieildzis. Iespējams… ....
• Pants 723: Tev viss vienalga? Nemāni pats sevi! ja es šajā....
• Pants 724: Tu apgalvo, ka tavā sirdi cits citam līdzās mā....
• Pants 725: Ar tām dvēselēm, kuras pretojas, ienaidnieks ga....
• Pants 726: Nesaņemot vairs līdzcilvēku mierinājumus, tu k....
• Pants 727: Dzīvā miesa. Liekas, ka jebkas tai var nodarīt ....
• Pants 728: Viss mūsu gara spēks ir kā aizdevums.....
• Pants 729: Kungs, ar katru dienu es kļūstu mazāk pārlieci....
• Pants 730: Viņš tevi neatstās, ja tu neatstāsi Viņu.....
• Pants 731: Visā paļaujies uz Kristu. Tev taču nekā nav, t....
• Pants 732: Kungs Jēzu Kristu! Es atpūtīšos Tevī!....
• Pants 733: Vienmēr uzticies Dievam! Viņš kaujās nezaudē.....