Josemaría Escrivá Obras
• Pants 118: Dievs dāvā svēto šķīstību tiem, kas to paze....
• Pants 119: Cik brīnišķīga ir svētā šķīstība! Taču ....
• Pants 120: “Šķīstība?“ smīkņājot jautā ti....
• Pants 121: Krietnajām, skaidrajām dvēselēm ir jāuzsāk k....
• Pants 122: Daudzi šajā pasaulē dzīvo kā eņģeļi. Kāp....
• Pants 123: Kad tu stingri apņemsies dzīvot šķīstu dzīvi....
• Pants 124: Tu, ārsts apustulis, raksti: “Pēc sevis sp....
• Pants 125: “Kā es vēlētos,“ tu man teici, R....
• Pants 126: Nesātība ir nešķīstības vēstnese.....
• Pants 127: Neuzsāc dialogu ar miesas kārību. Vienkārši s....
• Pants 128: Kautrība un pieticība ir šķīstības jaunākā....
• Pants 129: Bez svētās šķīstības nav iespējams nodoties....
• Pants 130: Atbrīvo mani, Kungs, no nekrietnas baudkāres, ka....
• Pants 131: Nekad nerunā par neķītrām lietām un notikumie....
• Pants 132: Neiedomājies, ka esi drošsirdīgs. Vairies no š....
• Pants 133: Svētie nav bijuši kaut kādi īpaši vājinieki,....
• Pants 134: “Apkārt balts, iekšā melns,“ es tev....
• Pants 135: Ja tu zinātu savu vērtību! Apustulis Pāvils pa....
• Pants 136: Cik ātri paiet laiks juteklisko baudu virpulī, b....
• Pants 137: Padomā: īslaicīgu baudu dēļ, kuras pēc sevis....
• Pants 138: “Infelix ego homo! Quis me liberabit de corp....
• Pants 139: Kārdinājuma brīdī atceries par Dieva mīlestī....
• Pants 140: Kamēr tu neesi nolēmis krist grēkā, neuztrauci....
• Pants 141: Tu it kā dzirdi balsi savā dvēselē sakām: 'Ak....
• Pants 142: “Domine! Si vis, potes me mundare.“ &#....
• Pants 143: Lai ievērotu šķīstību, Svētais Asīzes Franc....
• Pants 144: Kristāltīra šķīstība dāvā Svētajam apustu....
• Pants 145: Netālu no Madrides atradās frontes līnija. Kād....