Josemaría Escrivá Obras
• Pants 929: Ar krustu pie krūtīm?.. Labi. Un tomēr… Ar kr....
• Pants 930: Apustuli, vispirms tu pats! Matejs atklāj Kunga v....
• Pants 931: Svētajam Ignācijam piemītošās karavīra spēj....
• Pants 932: Apustuli ar visām savām acīmredzamajām vājīb....
• Pants 933: Ir nostāsts par kādu dvēseli, kas. teikdama mū....
• Pants 934: Apustuliskā dedzība ir dievišķīgs neprāts, k....
• Pants 935: Neatdusies uz lauriem! Ja to vērtē cilvēciski, ....
• Pants 936: Apustulātā pilnībā nododies kalpošanai. izkū....
• Pants 937: Nekad neesiet tādi, kas devīgi darbos, bet skopi....
• Pants 938: Centies dzīvot tā, lai būtu spējīgs brīvprā....
• Pants 939: Dzīvojiet šajā pasaulē. bet neesiet pasaulīgi....
• Pants 940: Atcerieties, ka vienība ir dzīves pazīme. Šķe....
• Pants 941: Paklausība-. drošs ceļš, Akla paklausība ....
• Pants 942: Paturi prātā, mans dēls, ka tu neesi tikai dvē....
• Pants 943: Pielūko, lai attiecībās ar citiem cilvēkiem ti....
• Pants 944: Tev jāiedveš citiem mīlestība uz Dievu un rūp....
• Pants 945: Nav labi kritiski vērtēt Dieva vārdus.....
• Pants 946: Ja vēlaties atdot sevi Dievam, pirms kļūstat pa....
• Pants 947: Tevi pārsteidza tas, ka man patika jūsu apustuli....
• Pants 948: Mīļotais Dieva dēls, dzīvo kā brālis starp b....
• Pants 949: Ja tu kalpošanas darbos tiecies pēc augstiem ama....
• Pants 950: Ja tu domā, ka, kalpojot Kristum, augsti amati ir....
• Pants 951: Ja esi apustulisko darbu vadītājs, tev ir jābū....
• Pants 952: Apustuliskajā darbā nepaklausība un divkosība ....
• Pants 953: Tev ir jālūdzas un jānes upuri gan par jūsu ap....
• Pants 954: Izturies pret savu priekšnieku ar īpašu cieņu ....
• Pants 955: Savā apustuliskajā darbā nebaidies no ārējiem....
• Pants 956: Tevi uzjautrina ienaidnieka nicinošā izturēšan....
• Pants 957: Apustulisko kalpošanu es nereti salīdzinu ar ma....
• Pants 958: Atmet šo pašapmierināto izteiksmi! Tas cilvēku....
• Pants 959: Nicināšana un vajāšana ir Dieva Mīlestības s....