Josemaría Escrivá Obras
• Pants 960: Tāpat kā okeāna šalkas rodas no daudzu vilnu ....
• Pants 961: Tev ir jākļūst par Dieva cilvēku -iekšēj....
• Pants 962: Vienotība. Jā, vienotība un paklausība. Kādē....
• Pants 963: Ļoti lūdzu, neorganizējiet savā darbā “....
• Pants 964: “Ir tik daudz ceļu!“ tu noskumis sac....
• Pants 965: Priecājies, redzot citus apustuļus pašaizliedz....
• Pants 966: Tu nerādi citiem labu piemēru, ja tev ir nepatī....
• Pants 967: Kāpēc tik ļoti ir jānopūlas, veicot dažādus....
• Pants 968: Ar prieku dodu tev savu svētību, mans dēls, par....
• Pants 969: Tie, kuri, atstājot darbus citiem, paši lūdz un....
• Pants 970: Tas tiesa, ka esmu nosaucis tavu apustulātu par &....
• Pants 971: Man tik ļoti patīk tava godbijība pret pirmajie....
• Pants 972: Veicot “apslēptu un uzticības pilnu kalpo....
• Pants 973: Patiesa apustuliskā kalpošana ir klusi un īstaj....
• Pants 974: Mielasta apustulāts. Tā ir seno patriarhu viesm....
• Pants 975: Svētkiem un tautas paražām ir atkal jāatgriež....
• Pants 976: Tu radīji labu slavas dziesmu vēstuļu rakstīš....
• Pants 977: “Vēstuli saņēmu tad, kad bez redzama ieme....
• Pants 978: “Venite post me, et faciam vos fieri piscato....
• Pants 979: Cilvēks vienmēr zemu novērtē to, kas maz maks....
• Pants 980: Vai arī mums nav tiesību ņemt mūsu ceļojumos ....
• Pants 981: “Un pēc tam,“ mēs lasām Lūkas eva....
• Pants 982: Sieviete ir stiprāka par vīrietim un uzticamāka....