Josemaría Escrivá Obras
• Pants 983: Iesāk visi, neatlaidīgi turpina vienīgi svētie....
• Pants 984: Saki Viņam: “Ecce ego quia vocasti me!̶....
• Pants 985: Tu noklīdi no ceļa un nevēlējies atgriezties t....
• Pants 986: “Nepavisam nav jābūt varonim,“ tu at....
• Pants 987: Attīsti un saglabā šo augsto ideālu, kas tevi ....
• Pants 988: Grūtsirdība - tavas neatlaidības ienaidniek....
• Pants 989: Kas ar tevi notiek? Pirms kāda laika tu itin bie....
• Pants 990: Dzelžaina neatlaidība. Lūdz to no Dieva un dari....
• Pants 991: Tu nevari “pacelties spārnos“. Nav ne....
• Pants 992: Pateicies Dievam par to, ka Viņš tev palīdzēja....
• Pants 993: Tu spried labi, saprātīgi. Cik daudz ir iemeslu,....
• Pants 994: “Mans entuziasms ir pagaisis,“ tu man ....
• Pants 995: Nesatricināmam - lūk, kādam tev jābūt. ja....
• Pants 996: Tavs priekšstats par tavu ceļu liekas visai nož....
• Pants 997: Prombūtne, izolācija - mūsu neatlaidības p....
• Pants 998: Svētīga ir neatlaidība, ar kādu ēzelītis sta....
• Pants 999: Kur slēpjas neatlaidības noslēpums? Mīlestīb....