Josemaría Escrivá Obras
• Radīšanas grāmata
Grāmatas nodaļa 1 Kristīgais aicinājums
   III , 5 > Pants 6
   I , 26 > Pants 10
Grāmatas nodaļa 4 Kunga Epifānijas jeb Atklāšanās svētkos
   XLI , 55 > Pants 38
Grāmatas nodaļa 5 Jāzepa darbnīcā
   VII , 1 > Pants 40
   XVIII , 23-32 > Pants 40
   I , 28 > Pants 47
   XLI , 55 > Pants 56
Grāmatas nodaļa 8 Iekšējā cīņa
   VIII , 10-11 > Pants 73
Grāmatas nodaļa 9 Euharistija – ticības un mīlestības noslēpums
   I , 26 > Pants 84
Grāmatas nodaļa 18 Kristus Karalis
   XVIII , 23-32 > Pants 185