Josemaría Escrivá Obras
• Pirmā vēstule korintiešiem
Grāmatas nodaļa 1 Kristīgais aicinājums
   XV , 8 > Pants 3
   IX , 22 > Pants 9
Grāmatas nodaļa 4 Kunga Epifānijas jeb Atklāšanās svētkos
   VII , 7 > Pants 35
Grāmatas nodaļa 5 Jāzepa darbnīcā
   X , 31 > Pants 48
Grāmatas nodaļa 7 Kristīgā cieņa pret cilvēka personu un tās brīvību
   IV , 3 > Pants 68
   XIII , 4-7 > Pants 71
Grāmatas nodaļa 8 Iekšējā cīņa
   IX , 26 > Pants 75
Grāmatas nodaļa 10 Kristus nāve, kristieša dzīve
   XV , 14 > Pants 95
Grāmatas nodaļa 11 Kristus klātesošs kristiešos
   XV , 20-21 > Pants 103
   XV , 28 > Pants 113
Grāmatas nodaļa 12 Kunga Debeskāpšana
   V , 6 > Pants 120
   I , 23 > Pants 121
   XII , 27 > Pants 121
   IX , 22 > Pants 124
Grāmatas nodaļa 13 Lielais Nepazīstamais
   III , 16 > Pants 134
   XII , 4-6 > Pants 134
   XIII , 1-13 > Pants 134
   II , 11 > Pants 136
Grāmatas nodaļa 15 Kristus Vissvētās Miesas un Asiņu svētku diena
   XI , 23-25 > Pants 151
   XII , 27 > Pants 151
   X , 17 > Pants 157
   III , 4-6 > Pants 159
   XV , 55-57 > Pants 161
Grāmatas nodaļa 16 Kristus sirds, kristiešu miers
   XI , 23-25 > Pants 165
   XV , 28 > Pants 166
Grāmatas nodaļa 17 Svētā Jaunava Marija, mūsu līksmības cēlonis
   I , 27-29 > Pants 172
Grāmatas nodaļa 18 Kristus Karalis
   XV , 25 > Pants 179