Josemaría Escrivá Obras
• Otrā vēstule korintiešiem
Grāmatas nodaļa 1 Kristīgais aicinājums
   IV , 10 > Pants 9
Grāmatas nodaļa 4 Kunga Epifānijas jeb Atklāšanās svētkos
   II , 15 > Pants 36
Grāmatas nodaļa 6 Dieva bērnu atgriešanās
   VI , 1-2 > Pants 59
   VI , 4-7 > Pants 60
Grāmatas nodaļa 8 Iekšējā cīņa
   X , 3-4 > Pants 76
Grāmatas nodaļa 11 Kristus klātesošs kristiešos
   II , 15 > Pants 105
   XII , 9 > Pants 114
Grāmatas nodaļa 12 Kunga Debeskāpšana
   V , 14 > Pants 120
Grāmatas nodaļa 13 Lielais Nepazīstamais
   IV , 7 > Pants 131
   III , 17 > Pants 137
Grāmatas nodaļa 15 Kristus Vissvētās Miesas un Asiņu svētku diena
   II , 15 > Pants 156
Grāmatas nodaļa 17 Svētā Jaunava Marija, mūsu līksmības cēlonis
   IX , 7 > Pants 177
Grāmatas nodaļa 18 Kristus Karalis
   III , 17 > Pants 184