Josemaría Escrivá Obras
• Vēstule efeziešiem
Grāmatas nodaļa 1 Kristīgais aicinājums
   I , 4-10 > Pants 1
Grāmatas nodaļa 3 Laulība, kristīgais aicinājums
   V , 32 > Pants 23
Grāmatas nodaļa 4 Kunga Epifānijas jeb Atklāšanās svētkos
   VI , 9 > Pants 33
Grāmatas nodaļa 5 Jāzepa darbnīcā
   IV , 28 > Pants 48
Grāmatas nodaļa 6 Dieva bērnu atgriešanās
   V , 8-10 > Pants 58
   I , 4-10 > Pants 65
Grāmatas nodaļa 8 Iekšējā cīņa
   II , 14 > Pants 73
   V , 32 > Pants 78
Grāmatas nodaļa 11 Kristus klātesošs kristiešos
   I , 4-10 > Pants 105
Grāmatas nodaļa 14 Pie Jēzus caur Mariju
   II , 19 > Pants 139
Grāmatas nodaļa 15 Kristus Vissvētās Miesas un Asiņu svētku diena
   II , 14 > Pants 157
   I , 4-10 > Pants 160
Grāmatas nodaļa 16 Kristus sirds, kristiešu miers
   III , 17-19 > Pants 163
Grāmatas nodaļa 18 Kristus Karalis
   I , 4-10 > Pants 183