Josemaría Escrivá Obras
• Vēstule kolosiešiem
Grāmatas nodaļa 3 Laulība, kristīgais aicinājums
   III , 15 > Pants 22
   III , 12 > Pants 30
Grāmatas nodaļa 4 Kunga Epifānijas jeb Atklāšanās svētkos
   III , 25 > Pants 33
Grāmatas nodaļa 6 Dieva bērnu atgriešanās
   I , 19-20 > Pants 65
Grāmatas nodaļa 11 Kristus klātesošs kristiešos
   II , 9 > Pants 109
   I , 19-20 > Pants 112
Grāmatas nodaļa 12 Kunga Debeskāpšana
   I , 24 > Pants 120
Grāmatas nodaļa 13 Lielais Nepazīstamais
   I , 24 > Pants 129
Grāmatas nodaļa 15 Kristus Vissvētās Miesas un Asiņu svētku diena
   III , 14 > Pants 157
Grāmatas nodaļa 16 Kristus sirds, kristiešu miers
   II , 9 > Pants 163
Grāmatas nodaļa 18 Kristus Karalis
   I , 11 > Pants 180
   I , 19-20 > Pants 183