Josemaría Escrivá Obras
• Atklāsmes grāmata
Grāmatas nodaļa 1 Kristīgais aicinājums
   III , 20 > Pants 8
Grāmatas nodaļa 8 Iekšējā cīņa
   III , 1-3 > Pants 81
Grāmatas nodaļa 9 Euharistija – ticības un mīlestības noslēpums
   V , 9 > Pants 89
Grāmatas nodaļa 11 Kristus klātesošs kristiešos
   XXI , 6 > Pants 104
   XXII , 17 > Pants 116
   XXII , 20 > Pants 116
Grāmatas nodaļa 13 Lielais Nepazīstamais
   XXII , 17 > Pants 136
Grāmatas nodaļa 17 Svētā Jaunava Marija, mūsu līksmības cēlonis
   XII , 1 > Pants 178