Josemaría Escrivá Obras
103

Kristus dzīvo kristietī. Ticība mums saka, ka cilvēks žēlastības stāvoklī ir dievišķots. Mēs esam vīrieši un sievietes, nevis eņģeļi. Būtnes ar miesu un asinīm, ar sirdi un kaislībām, skumjām un priekiem. Bet dievišķošana notiek visā cilvēkā kā godības pilnās augšāmcelšanās priekšnojausma. Bet tagad Kristus ir augšāmcēlies no miroņiem kā pirmais starp mirušajiem. Jo kā caur cilvēku nāve, tā arī caur cilvēku mirušo augšāmcelšanās. Jo kā visi mirst Ādamā, tā visi atkal kļūs dzīvi Kristū (1 Kor 15,20-22 (pareizi ir 22, nevis 21 kā spāņu tekstā)).

Kristus dzīve ir mūsu dzīve, kā Viņš bija apsolījis saviem mācekļiem savu Pēdējo Vakariņu dienā: „Kas mani mīl, tas pildīs manus vārdus, un mans Tēvs viņu mīlēs, un mēs nāksim pie viņa un viņā iemājosim” (Jņ 14, 23). Tātad kristietim ir jādzīvo saskaņā ar Kristus dzīvi, padarot par savām Kristus izjūtas tā, lai kopā ar svēto Pāvilu varētu izsaukties: non vivo ego, vivit vero in me Christus (Gal 2,20); un ja es dzīvoju, tad ne jau es, bet manī dzīvo Kristus.

Iepriekšējais Skatīties grāmatas nodaļu Nākamais