Josemaría Escrivá Obras
11

Adventa cerība

Šajā Adventa pirmajā svētdienā, kad sākam skaitīt dienas, kas mūs šķir no Glābēja piedzimšanas, es nevēlējos pateikt ko vairāk. Mēs pārdomājām mūsu kristīgā aicinājuma realitāti, mēs redzējām, kā Kungs mums ir uzticējies, lai tuvinātu dvēseles svētumam, lai tās tuvinātu Viņam, lai tās vienotu ar Baznīcu, lai izplestu Dieva valstību visās sirdīs. Kungs mūs vēlas ziedotus, uzticīgus, smalkjūtīgus un mīlestības pārņemtus. Viņš mūs grib svētus un pilnībā piederošus Viņam.

No vienas puses – lepnība, juteklība, garlaicība un egoisms, no otras – mīlestība, ziedošanās, žēlsirdība, pazemība, upuris un prieks. Tev ir jāizvēlas. Tu tiki aicināts uz ticības, cerības un mīlestības dzīvi. Tu nevari mērķēt zemāk un palikt izolēta viduvējība.

Kādu dienu man radās iespēja redzēt dzelzs būrī iesprostotu ērgli. Viņš bija netīrs, daļēji izrautām spalvām un nagos viņš turēja gabalu maitas. Tad es iedomājos par to, kas notiktu ar mani, ja es atstātu aicinājumu, ko saņēmu no Dieva. Šādi ieslodzīts, šis vientuļais dzīvnieks mani sāpināja, viņš, kas bija dzimis, lai celtos labi augstu debesīs, lai skatītos tieši saulē. Mēs varam pacelties līdz Dieva mīlestības un kalpošanas visiem cilvēkiem pazemīgajiem augstumiem. Bet lai tas tā notiktu, mūsu dvēselē nedrīkst būt neviens nostūris, kur neiekļūtu Jēzus saule. Mums jāaizmet tālu prom no sevis visas rūpes, kas mūs atšķir no Viņa. Un tādējādi Kristus tavā prātā, Kristus uz tavām lūpām, Kristus tavā sirdī, Kristus tavos darbos. Visa tava dzīve – sirds un darbi, prāts un vārdi – tiks piepildīta ar Dievu.

Skatieties un paceliet savas galvas, jo jūsu pestīšana tuvojas (Lk 21,28), mēs lasījām Evaņģēlijā. Adventa laiks ir cerības laiks. Visa mūsu kristīgā aicinājuma redzeslauks, šī dzīves vienība, kuras ass ir Dieva, Mūsu Tēva klātbūtne, var būt un tai jābūt ikdienas realitātei.

Lūdz to ar mani Dievmātei, iedomājoties, kā viņa dzīvoja šos mēnešus Dēla, kas viņai piedzims, gaidīšanā. Un Dievmāte, Svētā Marija darīs tā, lai tu būtu alter Christus, ipse Christus: otrs Kristus, pats Kristus!

Iepriekšējais Skatīties grāmatas nodaļu Nākamais